O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Najlepsze projekty dla MŚP z Unii Eurpejskiej w 2022

Sektor MŚP ma ogromne znaczenie dla gospodarki w Polsce, ale również w innych krajach Unii Europejskiej. Według danych 99% wszystkich przedsiębiorstw w UE stanowią właśnie firmy zaliczane do sektora MŚP. Są więc one prawie całością gospodarki krajów członkowskich UE.

Z tego też względu to właśnie inwestowanie w ten sektor gospodarki może w znaczący sposób wpłynąć na jej rozwój i wzbogacenie się danego kraju. Z tego też powodu Unia Europejska stworzyła tak wiele różnych programów oferujących wsparcie finansowe dla przedsiębiorców prowadzących firmy zaliczane do sektora MŚP. To właśnie te przedsiębiorstwa wymagają największego wsparcia, ponieważ ich właściciele często nie mają kapitału potrzebnego na to, aby dynamicznie i skutecznie rozwijać swoją firmę. Z tego względu każdy przedsiębiorca powinien zapoznać się z tematem dotacji z UE i wiedzieć, w jaki sposób może je uzyskać i na co może to wsparcie przeznaczyć?

Na jakie projekty przeznaczone jest dofinansowanie?

Unia Europejska przeznaczyła w ostatnim czasie sporo pieniędzy na różnego rodzaju programy, w ramach których przedsiębiorcy mogą uzyskać dotacje na inwestycje lub rozwój swoich firm z sektora MŚP. Z pewnością jednym z ciekawszych rozwiązań jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021 – 2027. Jest to program, który stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Główne cele tego programu to zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii, wzrost konkurencyjności MŚP, rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, a także transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii. Budżet FENG wynosi około 7,9 mld euro, a sam program został podzielony na cztery części:

  • „Wsparcie dla przedsiębiorców”,
  • „Środowisko sprzyjające innowacjom”
  • „Zazielenienie przedsiębiorstw”
  • „Pomoc Techniczna”.

Wsparcie finansowe w ramach tego projektu będzie udzielne przez dwie instytucje Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Oprócz tego ciekawym rozwiązaniem może być także skorzystanie z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy (FERC) lub Funduszu Europejskiego dla Polski Wschodniej.

Kto może być beneficjentem dotacji z UE?

Dotacje unijne najczęściej skierowane są do firm z sektora MŚP, ponieważ to właśnie te przedsiębiorstwa stanowią siłę napędową gospodarki i to również one wymagają tego wsparcia najbardziej. Z tego też względu wszystkie mikro, małe lub średnie firmy mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania z UE, które pozwoli na rozwój firmy, czy też zapewni kapitał niezbędny do jej prawidłowego funkcjonowania. Oczywiście, aby pozyskiwanie funduszy unijnych było możliwe, firmy ubiegające się o takie wsparcie finansowe muszą spełnić szereg wymagań. W przypadku dofinansowania dla firmy z sektora MŚP przedsiębiorstwa muszą zaliczać się do tej grupy. Oznacza to, że ilość zatrudnionych pracowników w tego typu firmie nie może być większa niż 250 osób, roczny przychód firmy musi być mniejszy niż 50 mln euro, a całkowity bilans mniejszy niż 43 mln euro.

Na jakie kwoty wsparcia można liczyć?

Korzystając z programów unijnych, przedsiębiorcy prowadzący firmy w sektorze MŚP mogą liczyć na dotacje bezzwrotne lub zwrotne o różnej wysokości w zależności od programu, który wybiorą. Wsparcie finansowe zaczyna się już od kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych i może sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych, lub więcej. Są to wiec całkiem spore pieniądze, dlatego programy te cieszą się tak dużą popularnością wśród przedsiębiorców.

Kryteria oceny formalne i merytorycznej

Każdy wniosek składany w ramach programu unijnego w celu uzyskania dotacji dla przedsiębiorstwa podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Na etapie oceny formalnej sprawdzane jest to czy wniosek został odpowiednio wypełniony, czy zawiera wszelkie niezbędne załączniki itd. Z kolei ocena merytoryczna pozwala ocenić dany wniosek pod kątem stopnia spełnianie wszelkich wymagań i kryteriów przez dane przedsiębiorstwo.

pieniądze

Jak długo trwa ocena formalna i merytoryczna?

Ocena wniosków o dofinansowanie składanych w ramach funduszy unijnych może trwać nawet kilka miesięcy. Czas oceny zależy w dużej mierze od ilości złożonych wniosków, a także od ilości zewnętrznych ekspertów współpracujących przy ocenie oraz dostępności decydentów podpisujących listy rankingowe.

Author: Redaktor MK

Prosimy o udostępnienie