O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Kluczowe zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstiwe

Obecnie w czasach Internetu oraz nowoczesnych technologii, informacje stały się bardzo wartościową rzeczą. Dzięki różnego rodzaju danym możliwe jest skuteczne i sprawne prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności oraz wdrażanie produktów i rozwiązań, które dużo lepiej trafiają w wymagania i preferencje klientów.

Warto jednak pamiętać o tym, że informacje podlegają również ścisłej ochronie, szczególnie wtedy, gdy mówimy o danych osobowych lub innych danych poufnych. Z tego względu prowadząc przedsiębiorstwo, powinniśmy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo informacji i dbać o ochronę danych, jakimi dysponuje dana firma.

Dlaczego przedsiębiorstwa powinny dbać o bezpieczeństwo informacji?

Bezpieczeństwo informacji to bardzo ważna kwestia zarówno ze względów moralnych jak i prawnych. Warto pamiętać o tym, że aktualnie obowiązujące przepisy narzucają na przedsiębiorców i różnego rodzaju organizacje, obowiązek ochrony danych osobowych i ich przetwarzania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i przepisami.

Odnosi się do tego wiele różnych ustaw w tym także RODO, które jasno określa, czym są dane osobowe i w jaki sposób powinny być chronione. Niestosowanie się do tych wymagań może w konsekwencji prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno prawnych jak i finansowych, a także utraty wizerunku w oczach klientów i partnerów biznesowych.

Z tego względu dbanie o odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji firmie jest tak ważną kwestią, szczególnie teraz, gdy w dobie Internetu i nowoczesnych technologii dostęp do tych informacji jest znacznie ułatwiony.

Jaki sposób przedsiębiorstwa mogą dbać o bezpieczeństwo informacji?

Chcąc w odpowiedni sposób zabezpieczyć informacje w przedsiębiorstwie, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na pracowników, którzy mają dostęp do tych informacji. W większości przypadków to właśnie człowiek jest przyczyną różnego rodzaju naruszeń związanych z ochroną danych osobowych oraz informacji poufnych. Z tego względu bardzo ważną rolę odgrywają tutaj umowy o poufności, które zobowiązują pracowników do zachowania informacji w tajemnicy i przestrzegania obowiązujących zasad i procedur.

Bardzo ważną rolę odgrywają też różnego rodzaju systemy informatyczne i oprogramowanie, które odpowiadają za zabezpieczenie informacji i danych poufnych zgromadzonych na serwerach lub innych magazynach danych. Kluczową rolę odgrywa tutaj skuteczne szyfrowanie danych i wdrożenie rozwiązań, które uniemożliwiają dostęp do danych osobom nieupoważnionym do tego. Mowa tutaj oczywiście o różnych blokadach i systemach kontroli dostępu do informacji, które będą czuwać nad ich bezpieczeństwem i poufnością.

Rola normy ISO 27001 procesie zabezpieczania informacji

Norma ISO 27001 to międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI). Określa ona wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Dodatkowo standard ten zawiera również wytyczne odnoszące się do szacowania i postępowania w związku z ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji.  Firmy i organizacje, które zdecydują się na wdrożenie u siebie tego standardu, zostaną poddane audytowi, a następnie po jego pozytywnej obecnie uzyskają certyfikację zgodności z normą ISO 27001.

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnym z normą ISO 27001 pozwala uzyskać zbiór polityk, procedur, wytycznych oraz przydzielonych zasobów i aktywności, zarządzanych wspólnie przez organizację w celu ochrony swoich zasobów informacyjnych. Firma, która posiada certyfikację zgodną z tym standardem, dysponuje rozwiązaniami, które zabezpieczają wszelkie informacje w odpowiedni sposób. Dzięki temu firma lub organizacja może zyskać większe zaufanie w oczach klientów oraz partnerów biznesowych.

Najczęściej spotykane zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji

Obecnie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji jest naprawdę bardzo dużo. Z tego względu wszelkie firmy i organizacje przechowujące poufne dane, powinny zadbać o to, aby w odpowiedni sposób je chronić i nie dopuścić do tego, aby trafiły w niepowołane ręce.

Jednym z największych zagrożeń są oczywiście różnego rodzaju ataki hackerskie, których celem jest bardzo często kradzież różnych danych osobowych oraz innych wartościowy i poufnych informacji. Ponadto informacje należy chronić również przed ich zniszczeniem. W tym przypadku najczęstszym problemem jest awaria urządzeń magazynujących dane, czy też nieregularne wykonywanie kopii zapasowych danych, co jest podstawowym zabiegiem mającym na celu ich zachowanie.

Author: Redaktor MK

Prosimy o udostępnienie