O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Jak uchronić dom przed pożarem?

Pożar stanowi poważne zagrożenie dla domu wraz z całym zgromadzonym w nim dobytkiem. Często wystarczy chwila nieuwagi, by zaprószyć ogień, który szybko pochłania wszystko, co stanie na jego drodze. 

Zazwyczaj domy i mieszkania są dobrze zabezpieczone przed ewentualnym włamaniem, niewielu właścicieli i lokatorów dba jednak o odpowiednią ochronę przeciwpożarową. 

W jakich sytuacjach może wystąpić pożar?

Choć ogień jest zjawiskiem naturalnym, tylko niewielka ilość pożarów wywołana jest przez przyrodę – na skutek uderzenia pioruna bądź długotrwałej suszy. Większość zniszczeń spowodowanych płomieniami powstało na skutek nieumyślnego, a niekiedy również umyślnego działania człowieka.

Wśród działań celowych można wskazać przede wszystkim podpalenia, a także wzniecenie ognia przez dzieci pozostawione bez opieki. Ogrom pożarów powstaje jednak na skutek wypadków, nieuwagi oraz zaniedbania. Przyczynami zaprószenia ognia są więc przede wszystkim:

  • awarie instalacji elektrycznych
  • niewłaściwe użytkowanie urządzeń elektrycznych – pozostawianie włączonych sprzętów, które nie powinny pracować w trybie ciągłym, na przykład kuchenek bądź czajników
  • niewłaściwe użytkowanie urządzeń grzewczych, na przykład kominków czy pieców
  • nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie przeprowadzania prac remontowych, przede wszystkim podczas spawania oraz szlifowania
  • niewłaściwe przechowywanie substancji łatwopalnych, na przykład butli gazowych bądź różnego rodzaju olejów, rozpuszczalników i farb

Sposoby ochrony przed pożarem 

Mimo wielu potencjalnych źródeł pożaru, istnieje wiele sposobów ochrony przed ogniem, z których każdy może skorzystać w celu zapewnienia bezpieczeństwa swojemu domostwu. Są to przede wszystkim działania profilaktyczne.

  • Bieżące sprawdzanie instalacji elektrycznej 

Przeciążona bądź przestarzała sieć kabli elektrycznych może prowadzić do samozapłonu. Na skutek połączenia ognia, elektryczności oraz wody, którą zazwyczaj używa się do gaszenia pożarów, może dojść do tragedii. W celu jej zapobiegnięcia ważne jest regularne kontrolowanie stanu gniazdek, przedłużaczy oraz sprzętu elektronicznego pod kątem uszkodzeń oraz zawilgocenia. Istotne jest również właściwe zabezpieczenie kabli przez ewentualnym przerwaniem lub przecięciem.

  • Właściwe obchodzenie się z niedopałkami papierosów

Wyrzucanie rozpalonych papierosów do kosza na odpady stanowi częstą przyczynę pożarów, dlatego tak ważna jest odpowiednia utylizacja niedopałków. Przed ich wyrzuceniem należy upewnić się, że są całkowicie zgaszone, dla pewności warto zalać je wodą.

Nie bez znaczenia jest także używanie wykonanych z odpowiedniego tworzywa popielniczek oraz upewnienie się, że nie znajdują się one w pobliżu łatwopalnych materiałów. Osoby palące muszą również pamiętać o tym, by palić wyłącznie w miejscach bezpiecznych – chwila nieuwagi bądź zaśnięcie z papierosem w ręce mogą być tragiczne w skutkach.

  • Odpowiednia utylizacja popiołu z kominka 

Osoby posiadające w swoim domu kominek powinny zawsze zbierać popiół do metalowego pojemnika i nie pozostawiać go wewnątrz budynku.

  • Regularna kontrola i czyszczenie komina 

Także niedrożny komin może przyczyniać się do powstawania pożarów. Czyszczenie komina powinno mieć miejsce przynajmniej dwa razy do roku.

Poza podjęciem działań profilaktycznych, w celu ochrony domu przed pożarem warto posiadać gaśnicę lub koc gaśniczy. Do wykrywania ognia w momencie jego zaprószenia skuteczne są z kolei czujniki dymu oraz nowoczesne elektroniczne systemy przeciwpożarowe.

system przeciwpożarowy

W jaki sposób działają elektroniczne systemy przeciwpożarowe?

Elektroniczny system przeciwpożarowy służy wykrywaniu i sygnalizowaniu pożarów. Dzięki czujkom pożarowym możliwe jest automatyczne wykrywanie ognia – jonizacyjne, optyczne punktowe bądź liniowe czujki dymu reagują na szybki przyrost lub przekroczenie ustalonego progu temperatury, a także na promieniowanie ultrafioletowe płomieni.

Po wykryciu pożaru elektroniczny system przeciwpożarowy powiadamia właściwe służby interwencyjne, dodatkowo sterując przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi. O skuteczności systemu wykrywania pożaru decyduje dobór odpowiednich czujek dla konkretnego pomieszczenia na terenie zabezpieczonego obiektu.

Alarmowanie o pożarze może opierać się o ostrzegacz alarmowy, który umożliwia uruchomienie alarmu pożarowego lub na włączeniu instalacji gaśniczej w sposób samoczynny bądź przez człowieka.

Najlepsze elektroniczne systemy przeciwpożarowe 

INNEX posiada bogatą ofertę elektronicznych systemów przeciwpożarowych skierowaną zarówno do firm, jak i klientów indywidualnych. Posiadająca wysokie kwalifikacje i specjalistyczne certyfikaty kadra pracownicza zawsze kieruje się dobrem oraz bezpieczeństwem klienta i powierzonego w jej ręce obiektu.

Firma INNEX powstała w 1998 roku i w ciągu swojej działalności rozwinęła zakres wiedzy dotyczącej elektronicznych systemów przeciwpożarowych. Wiedza ta poparta została wieloletnim doświadczeniem, które zapewniło zadowolenie klientów i zdobycie ich zaufania.

Author: Redaktor MK

Prosimy o udostępnienie