O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Co trzeba zrobić, aby uzyskać certyfikat środowiskowy?

W dzisiejszych czasach dbanie o środowisko jest czymś niezwykle wymaganym w działalności wielu firm.

Nieraz zdarza się tak, że dane przedsiębiorstwo podczas produkcji narusza pewne ekologiczne normy, przez co jego towar nie jest zbyt pożądany.

Dlatego też, aby firmy mogły cieszyć się stałym przychodem, wprowadzają one do swojej polityki System Zarządzania Środowiskowego.

Czym jest certyfikat środowiskowy?

System środowiskowy to zbiór zasad, którymi musi kierować się firma, by chronić środowisko naturalne. Zasady te zostały zapisane zgodnie z normą ISO 14001. Jest to jeden z najpopularniejszych systemów zarządzania wprowadzanych w Europie. W Polsce zyskuje on dopiero na popularności, ponieważ świadomość ekologiczna naszego społeczeństwa dopiero zaczęła rosnąć.

Każda firma stosująca zasady ochraniające środowisko może ubiegać się o certyfikat środowiskowy, czy inaczej certyfikat ISO 14001. Jest to nic innego jak pisemne potwierdzenie przestrzegania owych zasad.

Dzięki niemu przedsiębiorstwa bardzo często zyskują nowych klientów, ponieważ większości z nich zależy na podjęciu współpracy z firmami działającymi proekologicznie.

Jak zdobyć certyfikat ISO 14001?

O tym jak szybko firma może zdobyć certyfikat, decyduje jej obecna sytuacja na rynku (jej wielkość i stopień zagrażania środowisku), bowiem działania, które musi podjąć podczas certyfikacji, skupiają się na:

  • Potwierdzeniu spełniania wymagań zawartych w standardzie ISO 14001 
  • Zgłoszeniu firmy do jednostki certyfikującej i przeprowadzeniu audytu, który musi zakończyć się pozytywnie
  • Jak można zauważyć, samo zdobycie certyfikatu wygląda dosyć prosto. Trudność pojawia się jednak jeśli firma nie ma wdrożonego systemu środowiskowego. Wtedy też musi podjąć dużo większe kroki:
  • Należy bowiem dokonać klasyfikacji aspektów środowiskowych w firmie na znaczące i nieznaczące
  • Zidentyfikować wymagania prawne dotyczące środowiska i zestawić je z działaniami firmy
  • Opracować zasady funkcjonowania firmy, by jak najmniej szkodziły środowisku 
  • Zastosować owe zasady w praktyce i zgodności z przepisami opisanymi w instrukcjach systemu środowiskowego

Ponadto istotne jest zastosowanie się do jeszcze innych wymagań opisanych w normie odnoszących się np. do zarządzania personelem, określania ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych, przeprowadzania audytów itp. Są to jednak wymagania odnoszące się do wszystkich systemów zarządzania zgodnych z normami ISO, dlatego nie ma konieczności, by bardziej je tu wyodrębniać.

Koszty uzyskania certyfikatu środowiskowego

Sama certyfikacja nie wymaga od firmy ponoszenia większych kosztów. Warto jednak dodać, że najwięcej pieniędzy będzie trzeba przeznaczyć na proces wdrożenia norm ISO 14001.

Wysokie koszty wiążą się z tym, że firma musi dostosować swoje działania, pomieszczenia i pracę personelu do obowiązujących wymagań prawnych w zakresie środowiska, a bardzo często kierownictwo nie ma świadomości tego, jak obszerne są to obowiązki.

Podczas wdrażania systemu dokonuje się gruntownej rewizji przepisów i ocenia się ich zgodność z nimi – to właśnie jest wyznacznikiem przyznania certyfikatu. Jeśli więc firma – kierownik i pracownicy – nie są odpowiednio przygotowani, nie tylko stracą oni możliwość pozytywnej certyfikacji, ale też wydadzą pieniądze związane z tym procesem na marne.

szkolenie z iso

Szkolenia ISO 14001

Aby zapobiec zbędnym kosztom przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Środowiskowego, warto zorganizować dla personelu szkolenie ISO 14001.

Choć jest to dodatkowy wydatek, to dzięki zdobytej na nim wiedzy firma będzie w stanie odpowiednio przygotować się do audytu, a co za tym idzie uniknąć finansowych konsekwencji związanych z niespełnieniem przepisów środowiskowych.

Na tego typu szkoleniach bardzo często zdobywa się informacje o czynnikach wpływających na ulepszenie funkcjonowania firmy pod kątem ochrony środowiska. Jest to zatem inwestycja pozwalająca przedsiębiorcom na długoterminowy rozwój firmy, a nie tylko umożliwiająca zdobycie certyfikatu.

Jak można zauważyć certyfikat środowiskowy, będący potwierdzeniem na wdrażanie przez firmę systemu środowiskowego daje wiele możliwości. Pozwala on nie tylko ulepszyć pracę i jakość produktów w przedsiębiorstwie, ale też kształtuje jego wizerunek jako proekologicznej organizacji, a co za tym idzie, daje możliwość pozyskania nowych klientów.

Author: Redaktor MK

Prosimy o udostępnienie