O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Sprawdź, czy Twoja działalnośc wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Znaczna część przedsiębiorstw z różnych sektorów przemysłu gospodarczego przyczynia się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza i pogorszenia się warunków w środowisku naturalnym. Z tego też powodu są oni zobowiązani do podjęcia konkretnych działań, mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń i odpadów poprodukcyjnych, które trafiają do atmosfery w gleby. Jednym z nich jest konieczność uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 

Niestety wiele przedsiębiorców bardzo często nie zdaje sobie sprawy z tego, jak szkodliwa dla środowiska jest ich działalność. Przez to nie wiedzą, że niektóre instalacje ze względu na zwiększoną emisję gazów i pyłów do atmosfery wymaga posiadanie odpowiedniej zgody. To właśnie takiego pozwolenia potrzebują między innymi producenci palet drewnianych. Co to w takim razie jest pozwolenie zintegrowane oraz w jaki sposób można je uzyskać? Jakie certyfikaty mogą być do tego potrzebne? 

Czym jest pozwolenie zintegrowane? 

Pozwolenie zintegrowane to nic innego jak forma licencji umożliwiającej prowadzenie działalności przemysłowej. Ze względu na dużą szkodliwość wielu procesów zachodzących podczas produkcji, uzyskanie pozwolenia jest niezbędne, zwłaszcza w przypadku eksploatacji instalacji przemysłowych mogących powodujących duże zanieczyszczenie środowiska lub ich elementów. 

Wymagania do uzyskania pozwolenia zintegrowanego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 27 sierpnia 2014 roku. To właśnie tam zostały uwzględnione wszystkie instalacje przemysłowe, do których wykorzystania niezbędne jest uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 

Pozwolenie zintegrowanego jako dokument określający zasady korzystania ze środowiska, został wprowadzony do prawa wspólnotowego we wrześniu 1996. Dyrektywa Zintegrowanego Zapobiegania Zanieczyszczeniom i ich kontroli IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) to zatem wszystkie warunki postawione przedsiębiorcom przemysłowym dotyczących korzystania z poszczególnymi komponentami środowiska. Zasady pozwolenia integracyjnego obejmują wszystkie pozwolenia środowiskowe na emisję zanieczyszczeń do powietrza, produkcji odpadów, używania źródeł wody. 

Pozwolenie zintegrowane reguluje także zasady korzystania ze środowiska naturalnego w innych aspektach – zwłaszcza w zabezpieczaniu środowiska gruntowno-wodnego przed zanieczyszczeniami. 

Kto powinien się starać o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego?

Przedsiębiorstwa wykorzystujące instalacje mogące wpłynąć na zanieczyszczenie środowiska, są zobowiązane do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Do instalacji potrzebujących zezwolenia zalicza się najczęściej te używane w produkcji energii i spalania paliw, w przedsiębiorstwach z sektora chemicznego i gospodarowania odpadami. Oprócz tego pozwolenie powinni otrzymać przedsiębiorcy wykorzystujący instalacje w rolnictwie oraz zajmujący się obróbką metali. 

Bez wątpienia o pozwolenie zintegrowane powinni postarać się producenci papieru, płyt pilśniowych, wiórowych oraz OSB. Do tej grupy zaliczają się także producenci opakowań z drewna – między innymi skrzyń czy palet drewnianych. 

Jak uzyskać pozwolenie zintegrowane? 

Proces uzyskiwania pozwolenia zintegrowanego polega na złożeniu wniosku do właściwego urzędu ochrony środowiska. Wniosek powinien obejmować wszystkie informacje dotyczące instalacji i tego, w jaki sposób może ona wpływać na środowisko. Dokumentacja powinna zawierać pełną analizę spełnienia standardów środowiskowych dla działalności. We wniosku należy także zawrzeć m.in. informacje o: 

  • firmie, która będzie prowadziła działalność z wykorzystaniem instalacji, 
  • rodzaju wykorzystywanych instalacjach, technologiach oraz urządzeniach, 
  • charakterystykę techniczną źródeł powstawania zanieczyszczeń oraz miejsc ich emisji, 
  • procedurze nadzorowania procesów technologicznych zachodzących przy wykorzystaniu instalacji oraz sposobów zapobiegania awarii,
  • prognozy dotyczące wielkości emisji hałasu, ilości i składu ścieków przemysłowych, ilości wykorzystywanej wody. 

Listę niezbędnych dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o pozwolenie zintegrowane, można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2014 roku. 

Certyfikacja IPPC a pozwolenie zintegrowane 

Szczególnie niebezpieczna dla środowiska jest produkcja palet drewnianych, do których powstania niezbędne jest wykorzystanie instalacji i technologii wymagających pozwolenia zintegrowanego. Certyfikacja IPPC ułatwi proces starania się o pozwolenie, a jednocześnie zmodernizuje infrastrukturę przedsiębiorstwa, przygotowując ją do stałego monitorowania jakości i bezpieczeństwa produkcji. 

Do potwierdzenia warunków techniczno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją opakowań drewnianych służy certyfikat IPPC (International Plant Protection Convention). Cała produkcja powinna odbywać się zgodnie z wymaganiami fitosanitarnymi stawianymi przez Unię Europejską. Przedsiębiorstwa posiadające certyfikat IPPC chronią środowisko naturalne i ograniczają rozprzestrzenianie się chorób roślin w ramach transportu i handlu międzynarodowego. 

Author: Redaktor MK

Prosimy o udostępnienie