O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Pomiary hałasu w dużym mieście – jaki jest ich cel

Natężenie hałasu w mieście jest niezwykle istotne dla komfortu jego mieszkańców. Szczególnie ci, którzy mieszkają przy ruchliwych ulicach, w zabudowanych centrach miasta, na większych osiedlach mieszkaniowych czy przy autostradach mogą skarżyć się na uciążliwe dźwięki docierające z ulicy.

Kontrolne pomiary hałasu prowadzone w dużych miastach pomagają ustalić na jakie natężenie dźwięku są narażeni mieszkańcy okolic każdego dnia, a dzięki temu ustalić też jakie środki można wprowadzić, by hałas ten ograniczyć.

Co wprowadzają pomiary hałasu w mieście?

Powodem, dla którego wykonywanie pomiarów hałasu w mieście czy w przestrzeniach zamieszkanych blisko zakładów produkcyjnych i przemysłowych jest poprawa jakości życia osób, które na co dzień narażone są na zakłócenie spokoju z powodu hałasu generowanego przez ruchliwe ulice czy prowadzone działania przemysłu.

pomiary akustyki budowlanejPomiary, choć same w sobie nie zmieniają natężenia hałasu w otoczeniu, dla osób zarządzających miastami i planujących zagospodarowanie przestrzenne są niezwykle istotnym narzędziem informacyjnym.

Na podstawie wyników pomiarów możliwe jest wprowadzenie odpowiednich środków ochrony, w tym ustawienie paneli akustycznych i ekranów dźwiękochłonnych ograniczających wpływ hałasu z ulicy na codzienne życie okolicznych mieszkańców.

Pomiary hałasu w mieście, w otoczeniu budynków mieszkalnych ustosunkowuje się do obowiązujących dopuszczalnych limitów –  w ciągu dnia dopuszczalny poziom w pokoju to 35 decybeli (dB), natomiast w nocy (w godzinach 22-6) – 25 dB.

Jak wykonuje się pomiary hałasu w miastach?

Ze względu na zmienność natężenia hałasu w mieście o określonych porach dnia, pomiary prowadzone są zwykle przez kilka dni zarówno w dzień, jak i w nocy. Do pomiarów akustycznych wykorzystuje się mierniki poziomu dźwięku, przy czym mikrofon pomiarowy lokalizuje się na wysokości 4 metrów ponad gruntem, na granicy terenu lub w świetle okna narażonego na hałas. W ten sposób możliwe jest realne ocenienie w jakim stopniu hałas może utrudniać życie mieszkańców i zbadanie, czy uzyskane wyniki przekraczają limity dopuszczalne.

Wspomniane wcześniej limity należy badać nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz budynków – same ściany i okna mogą powodować tłumienie, które realnie obniży natężenie słyszanego w mieszkaniach hałasu. Ważne jednak, by pod uwagę wziąć także reakcje samych mieszkańców, bo niezbyt dokładnie przeprowadzone badanie może nie dać realnego obrazu tego, co mieszkańcy osiedli w mieście doświadczają na co dzień.

Tłumienie hałasu w mieście

pomiary akustyczneZa tłumienie znacznej części hałasu docierającego z zewnątrz do domu powinny odpowiadać same ściany i okna zainstalowane w budynku, o czym informuje rozporządzenie ministra infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz poszczególne normy dotyczące akustyki budowlanej. Wymagania określane są szczegółowo dla okien, drzwi, ścian działowych i ścian zewnętrznych, a podczas badania hałasu zewnętrznego nie bierze się zwykle pod uwagę dźwięków, które w mieszkaniach słychać z powodu pracujących wewnątrz urządzeń czy poruszających się w mieszkaniu obok sąsiadów. Pomiary hałasu w dużym mieście mają na celu eliminować hałas wynikający z samego ruchu ulicznego i zabudowań przemysłowych.

Ekrany akustyczne stawiane w miastach w celu ograniczenia hałasu nie wyglądają najatrakcyjniej, dlatego korzystanie z nich pozostawia się na wypadki kiedy poziom hałasu jest naprawdę uciążliwy i przekracza dopuszczalne normy.

Same ekrany działają poprzez odbijanie dźwięków, ale jeśli dodatkowo, także ze względów estetycznych zostaną obsadzone roślinami (np. pnącymi się roślinami wiecznie zielonymi), ekrany mogą częściowo pochłaniać też dźwięk i zanieczyszczenia z otoczenia. Rozwiązania takie spotyka się zwykle przy osiedlach sąsiadujących z większymi, ruchliwymi ulicami, gdzie stworzenie paneli nie będzie przeszkadzało ani widoczności kierowców, ani nie zaburzy naturalnego światła docierającego do okien mieszkańców w sąsiedztwie.

Zwalczanie uciążliwego hałasu w mieście to połączenie skutecznych działań redukujących ruch na ulicach i kontroli akustycznej prowadzącej do stosowania rozwiązań minimalizujących natężenie hałasu. Komfort mieszkańców miast jest najważniejszy i regularne pomiary hałasu mają na komfort ogromy wpływ.

Author: Wałbrzyszanin

Prosimy o udostępnienie