O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Kiedy warto zdecydować się na rehabilitację dziecka?

Zapotrzebowanie na zabiegi rehabilitacyjne może wystąpić na każdym etapie życia. Wynika najczęściej z wad rozwojowych, urazów, przebytych chorób i operacji, a także z pogorszenia funkcjonowania wraz z wiekiem. Na czym polega rehabilitacja i kiedy przynosi oczekiwane rezultaty? W jakiej sytuacji zdecydować się na rehabilitację dziecka? 

 

Na czym polega rehabilitacja? 

 

Zgodnie z obowiązującą definicją rehabilitacja rozumiana jest jako postępowanie mające na celu przywrócenie osobom niepełnosprawnym fizycznie i psychicznie sprawności niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie. Stanowi zespół działań leczniczych, psychologicznych, społecznych, organizacyjnych, technicznych oraz edukacyjnych. Rehabilitacja jest kompleksowym wsparciem pacjentów, przybierającym formę odpowiadającą rodzajowi i rozległości problemów. Służy zachowaniu jak największej niezależności w codziennych czynnościach, poprzez umożliwienie uczestnictwa w edukacji, pracy, rekreacji oraz wypełniania znaczących ról życiowych. Rehabilitacja rozwiązuje podstawowe problemy człowieka, takie jak odczuwany ból, i poprawia jego funkcjonowanie. 

 

Kiedy rehabilitacja przynosi oczekiwane rezultaty? 

 

By rehabilitacja przynosiła oczekiwane rezultaty, musi mieć zawsze charakter indywidualny. Oznacza to, że jej program oraz stosowane metody lecznicze i rehabilitacyjne należy zawsze dostosować do aktualnej sytuacji danego pacjenta. W realizacji celów i założeń pomaga przestrzeganie kilku podstawowych zasad, znajdujących zastosowanie niezależnie od typu rehabilitacji i wieku pacjentów. Do najważniejszych należą wczesne podjęcie rehabilitacji, jej kompleksowość oraz ciągłość. 

 • Wczesne podjęcie rehabilitacji 

W celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów rehabilitacja powinna być wdrożona jak najszybciej. Wczesne podjęcie terapii decyduje o jej skuteczności niezależnie od obszaru, szczególne znaczenie ma jednak przede wszystkim w rehabilitacji neurologicznej oraz rehabilitacji kardiologicznej. 

 • Kompleksowość rehabilitacji

Osiągnięcie pożądanych efektów możliwe jest dzięki kompleksowości rehabilitacji, a więc jej interdyscyplinarności. Oznacza to konieczność uwzględniania różnorodnych metod i technik terapeutycznych, a także wykorzystywanie ekspertyzy różnorodnych specjalistów z dziedziny nie tylko rehabilitacji i fizjoterapii, lecz także psychologii czy też neurologii, w zależności od potrzeb zdrowotnych danego pacjenta. 

 • Ciągłość rehabilitacji

Skuteczna rehabilitacja powinna cechować się ciągłością. Oznacza to, że nie może być przerywana, aż do momentu całkowitego zakończenia leczenia, o którym decyduje stosowny specjalista. Najczęściej oznacza to wykonanie wszystkich kroków od postawienia diagnozy, poprzez rehabilitację ambulatoryjną i środowiskową, na rehabilitacji domowej kończąc. 

dziecko

 

Kiedy warto skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych dla dzieci? 

 

Z zabiegów rehabilitacji dla dzieci warto skorzystać w sytuacji, gdy dziecko cierpi na zaburzenia funkcji motorycznych, do których doszło na skutek odniesionych urazów. Zabiegi tego typu są ponadto wskazane u małych pacjentów, u których zostały stwierdzone zaburzenia w rozwoju psychoruchowym. Ich pierwsze objawy pojawiają się zazwyczaj w pierwszym roku życia dziecka. Zdarza się, że zaburzenia tego typu są trudne do zauważenia, rodzice powinni więc uważnie obserwować rozwój dziecka na wszystkich jego etapach i konsultować wszelkie ewentualne wątpliwości z odpowiednim specjalistą. Niepokój powinny wzbudzić: 

 • nieprawidłowości w ułożeniu dziecka, na przykład wyginanie ciała w kształt litery C, 
 • nieprawidłowości w motoryce dziecka, 
 • hipotonia, a więc obniżone napięcie mięśniowe u dziecka, objawiające się opóźnieniami w rozwoju psychomotorycznym, wiotkością mięśni oraz problemami ze ssaniem piersi.

Do skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych dla najmłodszych pacjentów powinny skłonić również problemy w zakresie rozwoju poznawczego dziecka, dające między innymi takie objawy, jak:

 • brak reakcji na bodźce słuchowe lub wzrokowe, 
 • nadmierne reakcje na bodźce słuchowe lub wzrokowe, 
 • brak umiejętności utrzymywania kontaktu wzrokowego, 
 • brak gaworzenia, 
 • brak reakcji na imię lub wołanie. 

Symptomy tego typu wskazują na zaburzenia w zakresie komunikacji dziecka ze światem zewnętrznym i mogą wskazywać na problemy należące do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych. 

 

Rehabilitacja dla dzieci w Gdańsku

 

Rehabilitację dla dzieci w Gdańsku oferuje Centrum Rehabilitacji i Leczenia Kręgosłupa Spine, powstałe w celu wspierania zarówno małych, jak i dorosłych pacjentów zmagających się ze schorzeniami układu ruchu. Placówka zatrudnia wysoce wykwalifikowanych lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów manualnych oraz masażystów, którzy łączą siły, by postawić właściwą diagnozę i zaplanować skuteczną rehabilitację umożliwiającą pacjentom powrót do aktywnego życia bez dolegliwości bólowych. 

Author: Redaktor MK

Prosimy o udostępnienie