O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Gruntowne porządki w domu – jak się za to zabrać?

Gruntowne porządki w domu powinny być poprzedzone sporządzeniem dokładnego harmonogramu prac i wyszczególnieniem celów, jakie mają zostać osiągnięte po zakończeniu czynności czyszczących. Plan powinien być przy tym dopasowany do możliwości osoby sprzątającej, a także uwzględniać jej tryb życia – trudno bowiem zaplanować sprzątanie po osiem godzin dziennie od poniedziałku do piątku w wypadku człowieka posiadającego w tym czasie inne obowiązki. Harmonogram sprzątania powinien być realistyczny, co pozwala zmotywować do działania i czerpać radość z osiągniętych efektów.

Gruntowne porządki w domu krok po kroku

Porządki w domu powinny przebiegać etapami. Podstawowy podział przewiduje wykonanie trzech kroków. Są to odgracenie, organizacja oraz czyszczenie przestrzeni.

  • Odgracenie przestrzeni

Gruntowne porządki należy rozpocząć się od odgracenia przestrzeni polegającego na pozbyciu się niepotrzebnych przedmiotów. W domu powinny znajdować się wyłącznie przedmioty potrzebne i posiadające wysoką wartość estetyczną lub emocjonalną. Wszystkie pozostałe należy wyrzucić, oddać bądź sprzedać, by pozbyć się elementów wprowadzających niepotrzebny chaos.

  • Organizacja przestrzeni

Przedmioty, które zostały zachowane na etapie odgracania, należy poddać organizacji, znajdując im przeznaczone dla nich miejsce. Pomocne na tym etapie mogą okazać się różnorodne pojemniki, pudełka, kosze oraz inne akcesoria ułatwiające skuteczną organizację przestrzeni.

  • Czyszczenie przestrzeni

Po odgraceniu i organizacji przestrzeni niezbędne jest jej dokładne czyszczenie. Gruntowne porządki wiążą się z koniecznością uprzątnięcia nawet trudno dostępnych miejsc, dlatego istotne jest posiadanie zarówno odpowiednich środków czyszczących, jak i sprzętu.

Kolejność sprzątania

Sprzątanie pomieszczeń w domu warto wykonywać w określonej kolejności. Wskazane jest rozpoczęcie czynności oczyszczania od opróżnienia szaf, szafek, szuflad oraz pojemników, w których przechowywane są ręczniki, pościel i inne akcesoria codziennego użytku. Ich wnętrze należy następnie umyć, przechowywane wewnątrz przedmioty przetrzeć lub wyprać, a następnie ułożyć na nowo. W dalszej kolejności warto umyć okna wraz z parapetami, piorąc przy tym zawieszone w nich firanki i zasłony. Następnie należy wytrzeć kurz z powierzchni płaskich i znajdujących się w pomieszczeniach sprzętów oraz dekoracji, w tym również roślin doniczkowych. Ostatnim etapem sprzątania domu jest jego odkurzanie, które należy przeprowadzać od góry do dołu, czyli zaczynając od górnych części pomieszczenia i stopniowo przesuwając się w kierunku podłogi. Pozwala to zapobiegać opadaniu kurzu na wcześniej oczyszczone powierzchnie.

mop

Oczyszczanie pomieszczeń przez profesjonalną firmę sprzątającą

Dla zachowania odpowiedniego standardu życia, pomieszczenia, w których na co dzień przebywają ludzie, powinny być zawsze czyste. Brud i namnażające się w nim bakterie, wirusy, grzyby oraz inne mikroorganizmy mogą mieć bowiem silnie negatywny wpływ na zdrowie człowieka. By utrzymać pomieszczenia mieszkalne w stanie czystości, warto skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy sprzątającej. Firmy tego typu posiadają w swojej ofercie specjalistyczne oczyszczanie, na które składają się czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń oraz oczyszczanie powietrza.

  • Oczyszczanie pomieszczeń

Oczyszczanie pomieszczeń polega na dokładnym odkurzaniu wszystkich powierzchni, sprzętów oraz pozostałych przedmiotów w celu usunięcia kurzu, roztoczy, różnorodnych alergenów i innych zanieczyszczeń.

  • Dezynfekcja pomieszczeń

Jednym z elementów profesjonalnego oczyszczania pomieszczeń jest ich dezynfekcja polegająca na niszczeniu mikroorganizmów w formie wegetatywnej, takich jak wirusy, bakterie, drobnoustroje i różnorodne patogeny. Do jej przeprowadzenia wykorzystuje się środki chemiczne, biologiczne oraz mechaniczne. Powszechnie stosowaną i niezwykle skuteczną metodą dezynfekcji pomieszczeń jest ozonowanie. Ozon jest gazem posiadającym silne właściwości utleniające, dzięki czemu doskonale nadaje się do zwalczania wszelkiego rodzaju patogenów i alergenów pochodzenia naturalnego. Ozonowanie pomieszczeń pozwala także usunąć nieprzyjemne zapachy, dzięki czemu powietrze jest zarówno czyste, jak i świeże.

  • Oczyszczanie powietrza

Oczyszczanie powietrza jest jednym z najbardziej istotnych elementów gruntownego oczyszczania pomieszczeń. Przeprowadzane jest przy użyciu filtrów HEPA i pozwala usunąć z powietrza zanieczyszczenia, zawieszone pyły, a także zarodniki pleśni i innych grzybów.

W ramach oczyszczania pomieszczeń, profesjonalne firmy sprzątające oferują również takie usługi, jak kontrola wyciągów wentylacyjnych, przeprowadzenie badań mykologicznych, sprawdzenie poziomu wilgotności oraz ocenę otoczenia pod kątem zagrożenia mikrobiologicznego.

Author: Redaktor MK

Prosimy o udostępnienie