O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Życie po upadku. Jak radzić sobie po wyjściu z uzależnienia?

Osoba uzależniona dopiero po odwyku i psychoterapii uświadamia sobie, jak destrukcyjny wpływ miała używka na jej życie, a także najbliższych jej osób.

Musi stawić  czoła wielu wyzwaniom, które wynikają z codziennego funkcjonowania. Radzić sobie z emocjami w celu uniknięcia powrotu do nałogu. Niezwykle ważną osobą wtedy jest psychoterapeuta, który pomaga osobie uzależnionej wrócić do normalnego funkcjonowania we wszystkich aspektach życia, gdyż wytrwanie w trzeźwość jest w takiej sytuacji najistotniejsze.

Specjalista służy pomocą nie tylko w trakcie odwyku, ale również po jego zakończeniu. Jego zadaniem jest przygotowanie pacjenta do funkcjonowania po zakończeniu leczenia. Powrót do normalnego życia często nie jest prosty, gdyż osoba uzależniona zwykle traci pracę, rodzinę, przyjaciół i odnalezienie się w nowej sytuacji może być źródłem wielu emocji, stresów i problemów. Odbudowie relacji z najbliższymi nie jest łatwe, dlatego wielu pacjentów nie czuje się dobrze w nowej sytuacji.

Jak wytrwać w abstynencji  po wyjściu z uzależnienia?

Osoby uzależnione w trakcie terapii pracują nad rozwiązaniem swoich problemów, które często są przyczyną uzależnienia. Odbudowanie poczucia własnej wartości nie jest łatwe. Terapeuci wyposażają swoich pacjentów w techniki radzenia sobie z problemami, które mogą pojawić się po powrocie do normalnego funkcjonowania.

Jednak tak naprawdę to pacjent ośrodka terapii uzależnień musi znaleźć w sobie motywację, determinację i siłę do odnalezienia się w rzeczywistym świecie. Poczucie zagubienia i osamotnienia jest czymś zupełnie naturalnym po okresie wyobcowania z realnego świata. Osoba uzależniona musi odnaleźć na powrót poczucie sensu życia i motywację w wytrwaniu w abstynencji oraz swoje miejsce w świecie.

Unikanie zamiany jednego nałogu na inny?

Osoby uzależnione często zamieniają jeden nałóg na inny, gdyż nałogowe zachowania lub uzależnienie od innej substancji psychoaktywnej może pełnić funkcję zastępczą, co może spowodować nawrót choroby, gdyż nie zmienił się w tym przypadku schemat zachowania.

Osoba uzależniona szuka substancji zastępczej lub nałogowego zachowania, co stanowi dowód na takie samo przeżywanie emocji, jakie miało miejsce przy nałogowym spożywaniu substancji psychoaktywnej, która była powodem uzależnienia.

To jeden z sygnałów nawrotu choroby, gdyż przechodzenie z jednego uzależnienia w drugi jego rodzaj nie oznacza odzyskania zdrowia. Osoba uzależniona musi mieć świadomość tych niebezpieczeństw i pracować nad emocjami, aby w sposób nałogowy nie regulować swoich emocji i uczuć.

leczenie uzależnienia

Sposoby radzenie sobie po wyjściu z uzależnienia

Osoba uzależniona po zakończeniu leczenia alkoholizmu we Wrocławiu musi mieć świadomość, że w każdej sytuacji może liczyć na wsparcie specjalistów. Kontakt z terapeutą bądź psychologiem jest podstawą osiągnięcia sukcesu. Szukanie pomocy w trudnej sytuacji odzyskania sensu i radości życia po leczeniu jest czymś zupełnie normalnym i kontakt z ekspertem jest jak najbardziej wskazany.

Odpowie on na wszystkie wątpliwości osoby uzależnionej i będzie nieocenionym wsparciem na drodze powrotu do normalnego życia. W odnalezieniu jego sensu pomocne może być znalezienie czegoś, co przed nałogiem sprawiało radość osobie uzależnionej.

Może to być hobby lub spełnienie marzenia lub celu z przeszłości, niezrealizowanego jeszcze z różnych powodów, jak na przykład wędkowanie, uprawianie jakiejś dyscypliny sportowej lub wszystko to, co pomoże osobie uzależnionej w codziennym funkcjonowaniu. Będzie to stanowiło idealną alternatywę dla codziennych problemów, z którymi będzie musiała zmierzyć się pacjent.

Zmaganie się z codziennymi, często stresującymi problemami będzie na pewno wyzwaniem dla pacjenta po terapii i leczeniu. Oddanie się nowej pasji, zajęciu lub hobby pozwoli osobie uzależnionej utrzymać  dobre samopoczucie i przyczyni się do podniesienia własnej samooceny.

Kolejnym trudnym problemem, z którym będzie musiała się ona zmierzyć jest ułożenie na nowo relacji z najbliższymi. W wyniku nałogu są one na pewno zdegradowane, pełne wzajemnych pretensji i nieufności, a może nawet nienawiści, co jest często przyczyną cierpienia osób uzależnionych i ogromnego poczucia winy. Po zakończeniu leczenia warto odbudować te relacje z osobami, które są pacjentowi najbliższe.

Kolejną istotna kwestią jest znalezienie czasu na odpoczynek i relaks, gdyż nałóg wynika często z nadmiaru stresu, obowiązków, zbyt dużego tempa życia i wyzwań, jakimi musi sprostać współczesny człowiek. Kolejną istotną sprawą jest wyeliminowanie z życia osoby uzależnionej wszystkiego, co stanowiło powód nałogu i wszelkich problemów, które pojawiły się u pacjenta i stały się przyczyną jego problemów.

Author: Redaktor MK

Prosimy o udostępnienie