O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Wyposażenie do sali doświadczania świata – jak stworzyc nowoczesne i przyjazne miejsce dla dziecka

Sala doświadczania świata określana także metodą Snoezelen stosowana była u osób z niepełnosprawnością umysłową. Pierwsza powstała w 1974 roku w holenderskim ośrodku dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jej zadaniem była stymulacja zmysłów, a także możliwość relaksu pensjonariuszy placówki. Propagatorami metody nie byli jednak terapeuci z tego ośrodka, ale A. Verheul i J. Hulsegge, którzy pracowali w innym miejscu. To oni stworzyli pierwsze profesjonalne pomieszczenie Snoezelen, w którym wydzielili strefy i umieścili wyposażenie oddziałujące na różne zmysły. Propagowali tę metodę i napisali o niej pracę. Terapia w sali doświadczania świata, to metoda stosowana z powodzeniem przez wiele ośrodków dbających o zapewnienie dzieciom równomiernego rozwoju na różnych płaszczyznach.

Czym jest sala doświadczania świata?

Określenie sala doświadczania świata stosuje się zarówno do metody pracy terapeutycznej, jak i pomieszczenia, w którym się ona odbywa. Jest to specjalnie zorganizowane wnętrze, które wyposażono w różnego rodzaju urządzenia, stymulujące rozwój zmysłów. Jej istotą jest umożliwienie kontaktu z różnymi zjawiskami i doznaniami w bezpiecznych warunkach, poznawanie otaczającej rzeczywistości, składającej się z dźwięków, zapachów, kolorów, faktur, jakiej dostarcza wyposażenie sali doświadczania świata. Zmysły pobudzane są efektami świetlnymi, muzyką, łagodnymi wibracjami. Pozytywne działania przenoszą się w inne sytuacje, co prowadzi do poprawy komunikacji.

Efekty systematycznej stymulacji zmysłów w sali doświadczania świata?

Systematyczna stymulacja wszystkich zmysłów w sali doświadczania świata odgrywa niebagatelną rolę w rozwoju każdego dziecka. 

Dzięki niej zwiększa się motywacja do poznawania świata i aktywność dziecka. Bezpieczne warunki umożliwiają pokonywanie lęku i wywołują poczucie zadowolenia, dzięki czemu wpływa relaksująco na dziecko. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej, co sprzyja nawiązywaniu kontaktu. Duża baza doświadczeń zwiększa wrażliwość i poprawia orientację w przestrzeni i schemacie ciała. Poczucie odrębności w określony otoczeniu sprzyja pracy poszczególnych analizatorów. Sala doświadczania świata wpływa na rozwój funkcji emocjonalnych, komunikacyjnych, społecznych poznawczych i ruchowych. Natomiast osoby zdrowe mogą w doskonały sposób zrelaksować się i odpocząć w tym specyficznych otoczeniu urządzeń będących wyposażeniem sali doświadczania świata. 

dziecko

Dla kogo przeznaczona jest sala doświadczania świata?

Sala doświadczania świata przeznaczona jest nie tylko dla osób z niepełnosprawnością umysłową, lecz także dla tych, którzy zmagają się z różnymi dysfunkcjami i problemami dnia codziennego, chociażby ze stresem. Można w niej pracować nie tylko z dziećmi, ale również z osobami dorosłymi, które cierpią na zaburzenia integracji sensorycznej. Obecnie stanowi wyposażenie domów opieki społecznej, szkół, przedszkoli, ośrodków rehabilitacyjnych, hospicjów i szpitali, a jej elementy montuje się także w domach pacjentów. W niektórych krajach popularne są mobilne sale doświadczania świata, które umieszcza się w busach. Zajęcia w tego rodzaju pomieszczeniach przynoszą korzyści zarówno dla osób zdrowych, jak i z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z różnymi deficytami. Zalecana jest przede wszystkim dzieciom i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną, autyzmem, zespołem Downa, a także zaburzeniami mowy na tle nerwicowym. 

Jakie wyposażenie powinno znajdować się w sali doświadczania świata?

Dzięki doskonałemu sprzętowi można stworzyć salę doświadczania świata umożliwiającą selektywny trening zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku, a także równowagi oraz orientacji. Zadaniem sprzętu i różnych elementów wykorzystywanych do stworzenia tego rodzaju wnętrza jest w pełni dostosowany do potrzeb i możliwości osoby pracującej nad swoimi zmysłami. Wśród nich znajdują się między innymi interaktywne kolumny wodne, kurtyny światłowodów, tablice świetlno – dźwiękowe, podwieszane rozgwieżdżone niebo, prysznic świetlny, domek lustrzany, magiczne akwarium, tor świetlno – dźwiękowy i wiele innych.

Co to są kolumny wodne?

Interaktywne kolumny wodne są urządzeniami, dostarczającymi pacjentom przyjemnych wrażeń wzrokowych. Od spodu przedostaje się powietrze, które wywołuje powstawanie prądów oraz wznoszenie się jego bąbelków, które płyną w strumieniu zmieniającego się światła. Obserwacja kolumn wodnych dostarcza pacjentom nowych bodźców wzrokowych oraz wzbogaca ich doświadczenia.

Co to jest domek lustrzany?

Domek lustrzany jest jednym z podstawowych urządzeń w sali doświadczania świata. Daje on pacjentom poczucie nieskończonej przestrzeni. Wyposażony jest w różne urządzenia, mające za zadanie stymulację rozwoju różnych zmysłów. Celem domku jest stworzenie osobom z różnymi niepełnosprawnościami możliwości odbierania nowych bodźców i doświadczeń.

Author: Redaktor MK

Prosimy o udostępnienie