O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – jak wygląda jego praca?

Osoby, które świetnie znają języki obce oraz interesują się nimi tak samo jak kulturą kraju, z których dany język się wywodzi, często podejmują pracę w charakterze tłumacza przysięgłego. Jest to zawód, który polega na dokonywaniu przekładów na język polski dokumentów niemieckich i na odwrót. Język niemiecki, podobnie jak angielski czy rosyjski, uchodzą dziś za najbardziej popularne nie tylko w Polsce, jeśli chodzi o tłumaczenia. Każdy, kto posługuje się tym językiem w stopniu biegłym, ma szanse na rozpoczęcie pracy w zawodzie tłumacza.

Język niemiecki jest dość trudny, zwłaszcza jeśli chodzi o zasób słownictwa. Tylko osoby, które władają nim biegle zarówno w mowie, jak i w piśmie, mogą pełnić rolę tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. Oprócz tego, szczególnie istotne jest, by być dobrze zaznajomionym z różnymi wyrażeniami z języka niemieckiego, które są znane tylko dla tego języka. Taka wiedza pozwoli nam dokładnie przetłumaczyć je na język polski.

Warto zaznaczyć, że o ile w przypadku ‘zwykłego’ tłumacza nie jest wymagane posiadanie szerszych kwalifikacji, to tłumacz przysięgły musi zostać wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. Wymóg ten jest ściśle związany z rodzajem dokumentów, jakimi zajmuje się tłumacz przysięgły. Otóż, jego zadaniem jest przede wszystkim przekład dokumentów procesowych i urzędowych. Poza tym, częstym zadaniem tłumacza przysięgłego, jest uwierzytelnianie tłumaczenia dokonanego przez innego tłumacza.

tłumaczenie niemiecki

Jak zostać tłumaczem?

Istnieje kilka podstawowych wymogów, które dotyczą wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Najważniejszymi z nich są:

  • Posiadanie obywatelstwa polskiego (ewentualnie UE lub EFTA),
  • Dokładna znajomość języka polskiego,
  • Posiadanie zaświadczenia o niekaralności,
  • Bycie zdolnym do wykonywania czynności prawnych,
  • Ukończenie wyższych studiów magisterskich,
  • Zdanie egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego.

Trzeba jednak dodać, że podstawą do uzyskania wpisu do rejestru tłumaczy przysięgłych, jest zdanie egzaminu państwowego. Jest on bardzo wymagający i trudny. Jeśli chodzi o zdawalność – szacuje się, że jedynie niewielka część osób przechodzi egzamin pozytywnie. Jest to około 25 – 30% wszystkich zdających. Dlatego do egzaminu należy się odpowiednio długo przygotowywać.

nauka niemieckiego

Jak wygląda praca tłumacza

Tłumacz może współpracować z ważnymi organami państwowymi takimi jak sąd, policja, kuratorium, prokuratura czy urzędy i z innymi podobnymi instytucjami. Jego zawód jest więc szczególnie odpowiedzialny. Praca tłumacza przysięgłego jest bardzo wymagająca. Otrzymanie wpisu na listę tłumaczy wiąże się nie tylko z przywilejem, ale i z obowiązkami. Każdy tłumacz bowiem musi stawić się przed sąd, urząd czy prokuraturę nawet w środku nocy. Odmowa może odbyć się jedynie z ważnych powodów.

Istotny jest aspekt płac tłumacza przysięgłego. Wiadomym jest, że usługi takie nie należą do tanich. Ile może zarabiać tłumacz przysięgły języka niemieckiego? – Otóż, za jedną stronę dokumentu, która zgodnie z zasadami zawiera 25 wersów po 45 znaków lub 1125 znaków (jeśli chodzi o cały tekst), tłumacz otrzymuje 23 złote netto.
Stawka wzrasta o 100%, gdy tłumaczenie ma się odbyć w tym samym dniu, a o 30%, jeśli ma ono mieć charakter ustny. Tłumaczenia ustne jak wiadomo, są o wiele trudniejsze i wymagają większych przygotowań i skupienia. Każde błędne tłumaczenie lub dokonanie pomyłek w przekładzie, wiąże się  wysoką odpowiedzialnością dla tłumacza.

Author: Wałbrzyszanin

Prosimy o udostępnienie