O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Rejestracja praktyki fizjoterapeutycznej krok po kroku

Założenie własnej działalności gospodarczej staje się coraz prostszym procesem, pomimo że już sam opis podejmowanych kroków może niektórych przyprawić o ból głowy. Poniżej jednak przedstawiamy szczegółową instrukcję założenia gabinetu fizjoterapeutycznego. Dzięki niej załatwisz wszystkie formalności szybko i sprawnie!

Zakładanie profilu zaufanego

Profil zaufany można założyć na 2 sposoby. Jednym z nich jest założenie go poprzez konto w swoim banku. Można to zrobić za pomocą bankowości elektronicznej, bez wychodzenia z domu. Drugim sposobem jest wejście na stronę www.pz.gov.pl i znalezienie punktu potwierdzającego na stronie  https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList. Potem konieczne jest udanie się do punktu potwierdzającego, takiego jak np. bank lub urząd, gdzie potwierdzisz swój profil za pomocą dowodu osobistego lub paszportu.

Zakładanie działalności

Wybierz formę opodatkowania

 1. Zasady ogólne – jest to forma przydzielana automatycznie, jeśli nie żadną nie zdecydujesz się samodzielnie. Zakłada ona obciążenie podatkiem w wysokości 17 lub 32%, co będzie zależało od osiągniętych przez Ciebie dochodów. 
 2. Podatek liniowy – rozlicza się go na podstawie formularza PIT-36L, a jego wysokość wynosi 19% od podstawy obliczenia podatku.
 3. Podatek ryczałtowy – możliwe jest opłacanie go na podstawie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od 2022 roku fizjoterapeuci będą mieli niższą składkę podatku ryczałtowego, która wynosić będzie 14%, jednak zgodnie z Polskim Ładem będą oni mieli ograniczone prawo do korzystania z karty podatkowej.

Złóż wniosek o wpis do CEIDG

W dokumencie tym zgłaszasz m.in. nazwę firmy i datę rozpoczęcia działalności, przy czym może to być data późniejsza niż dzień składania wniosku, lecz nie może być późniejsza niż data wpisu do rejestru praktyk fizjoterapeutycznych. Oprócz tych danych, we wniosku określasz również przedmiot działalności (kod PKD – dla działalności fizjoterapeutycznej to 86.90.A). Obecnie wniosek CEIDG zastępuje dokumenty takie, jak:

 • wniosek o nadanie numeru REGON,
 • zgłoszenie do US (nadanie numeru NIP),
 • zgłoszenie do ZUS,
 • oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.

Gabinet fizjoterapeutyczny a podatek VAT

Artykuł 43 ust. 1 Ustawy o VAT zwalnia z podatku usługi z zakresu opieki medycznej, służące działaniom profilaktycznym, ratującym, przywracającym i zachowującym zdrowie, a także dostawę towarów i świadczenie usług ściśle związanych. Zwolnienie z VAT dotyczy zatem nie tylko lekarzy, pielęgniarki i położne, lecz też osoby wykonujące zawody medyczne, do których zaliczamy m.in. fizjoterapeutów.

Zgłoś działalność do Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu

Krok ten dotyczy m.in. podmiotów świadczących usługi medyczne. Do prowadzenia placówki fizjoterapeutycznej zgodnie z prawem, musisz mieć wydaną pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W tym celu składasz wniosek, a inspektor ma 2 tygodnie na jego rozpatrzenie. 

Załóż konto bankowe

W prowadzeniu firmy możesz z powodzeniem korzystać z prywatnego rachunku, jednak zgodnie z art. 19 ustawy o prawie przedsiębiorców, jeśli wartość transakcji przekracza 15 000 zł, wówczas należy koniecznie wykonać ją przelewem. W takich przypadkach posiadanie konta firmowego może być dużym ułatwieniem, zwłaszcza że często banki mogą zaproponować całkiem atrakcyjne oferty. 

Aby założyć konto firmowe, musisz mieć ze sobą dowód osobisty, zaświadczenia o nadaniu numerów NIP i REGON, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Zakup ubezpieczenia

Wykupienie ubezpieczenia dla fizjoterapeuty prowadzącego własną działalność gospodarczą jest obowiązkowe. Obowiązek ten nakłada rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

Kwoty ubezpieczeń OC różnią się od siebie w zależności od tego, czy mowa o praktyce fizjoterapeutycznej, czy też o podmiocie leczniczym. W tym pierwszym przypadku suma gwarancyjna wynosi 30 000 Euro na jedno zdarzenie i 150 000 Euro na wszystkie zdarzenia. Z kolei w przypadku podmiotu leczniczego stawki te wynoszą 75 000 Euro na jedno zdarzenie i 350 000 Euro na wszystkie zdarzenia. 

gabinet fizjoterapii

Wniesienie opłaty do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów (KIF)

Opłata wnoszona jest na indywidualny numer konta, jaki nadawany jest w procesie rejestracji do KIF na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl. Na ten sam numer wnosi się opłaty za składki członkowskie w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów. Opłata w 2022 roku wynosi 118 zł. W tytule przelewu wpisz swoje imię i nazwisko, nr PWZ (Prawo Wykonywania Zawodu), i tytuł “opłata za wpis do rejestru praktyk zawodowych”.

Rejestracja praktyki zawodowej

Aby zarejestrować praktykę zawodową, wejdź na stronę https://rwpdl.ezdrowie.gov.pl i wypełnij wniosek. We wniosku podaj następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • numer PWZ,
 • numer NIP,
 • adres korespondencyjny,
 • datę rozpoczęcia działalności.

We wniosku należy wskazać również 1 lub więcej z 3 rodzajów praktyk:

 • 93 – praktyka fizjoterapeutyczna, prowadzona wyłącznie w zakładzie leczniczym.
 • 95 – praktyka fizjoterapeutyczna mobilna (usługi świadczone na miejscu wezwania).
 • 98 – indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna we własnym gabinecie.

W zakładce “Adresy udzielania miejsca świadczeń i przyjmowania wezwań” decydujesz m.in. o rodzajach świadczeń, z jakich będzie można skorzystać w Twojej placówce. Wyróżniamy świadczenia:

 • diagnostyczne,
 • lecznicze,
 • rehabilitacyjne,
 • promowanie edukacji zdrowotnej.

Do wniosku dołącz potwierdzenie wniesienia opłaty za wpis do rejestru praktyk w formie skanu.

Współczesne procedury zakładania działalności gospodarczej ulegają stopniowemu upraszczaniu, niemniej jednak założenie pierwszego gabinetu wciąż może nastręczać wielu problemów przyszłym specjalistom. Dlatego też, jeśli szukasz profesjonalnej pomocy, spróbuj poszukać jej, wpisując np. “prawo medyczne kancelaria Poznań” i przekonaj się, co możesz zyskać.

Author: Redaktor MK

Prosimy o udostępnienie