O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Przesiewowe badanie słuchu u noworodków – jak wygląda?

Statystycznie problemy ze słuchem dotyczą ok. 2-4 noworodków na 1000 urodzeń. W aż 30% dotykają dzieci, u których wcześniej w rodzinie tego rodzaju problemy nie występowały. Dzięki przesiewowym metodom badania słuchu oraz wczesnemu wykryciu problemów możliwe jest wdrożenie odpowiedniego leczenia i zapewnienie dziecku harmonijnego rozwoju na tle swoich rówieśników.

Przesiewowe badanie słuchu u noworodków-dlaczego jest tak ważne i jaki jest jego cel?

Dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków realizowany jest w Polsce od 2002 roku i dotyczy wszystkich dzieci. Jego celem jest wykonanie badań u każdego nowonarodzonego dziecka celem wykrycia ewentualnych problemów ze słuchem, który jest niezbędnym elementem do prawidłowego rozwoju mowy oraz rozwoju malucha.

Niebieski i Żółty Certyfikat

Jeżeli wynik przesiewowego badania słuchu jest prawidłowy, do Książeczki Zdrowia Dziecka wklejany jest tzw. Niebieski Certyfikat. Świadczy on o tym, że u dziecka nie stwierdzono zaburzeń słuchu. Jeżeli wynik badania okaże się nieprawidłowy, zostaną stwierdzone czynniki ryzyka wystąpienia u malucha niedosłuchu, bądź badanie nie zostanie w ogóle wykonane, to w książeczce zdrowia pojawi się Żółty Certyfikat. Będzie to oznaczało, że należy koniecznie wykonać dodatkowe badania, które powinny być przeprowadzone w specjalnej placówce audiologicznej.  

Przebieg przesiewowego badania słuchu

Przesiewowe badanie słuchu u noworodka jest bezbolesne i nie niesie za sobą żadnych czynników ryzyka. Wykonuje się je jeszcze w szpitalu- w drugiej dobie życia dziecka. Trwa bardzo krótko-około 60-80 sekund. Do jego wykonania służy specjalne urządzenie, które  wykorzystując bardzo ciche dźwięki, dokonuje rejestracji odpowiedzi powstających w uchu wewnętrznym. Badanie przeprowadzane jest w absolutnej ciszy, najczęściej podczas snu dziecka. Inna metoda badania polega na rejestracji potencjałów słuchowych pnia mózgu ABR występujących po emisji dźwięku.  

Jakie mogą być objawy wskazujące na problemy noworodka ze słuchem?

Obserwacja zachowania noworodka oraz jego reakcji pozwala na wykrycie pierwszych objawów mogących świadczyć o problemach ze słuchem. Należy pamiętać, że prawidłowy wynik przesiewowego badania słuchu nie oznacza, że rodzice powinni przestać przyglądać się dziecku i reagować na ewentualne niepokojące symptomy. Kiedy dziecko jest jeszcze bardzo małe, niepokój powinny wzbudzić sytuacje, kiedy maluch nie reaguje ani na ciche, delikatne dźwięki, np. głos matki, ani na głośne dźwięki. W kolejnych miesiącach życia niemowlęcia czujność rodziców powinien wzbudzić brak prób podejmowanych przez dziecko w zakresie powtarzania i imitowania usłyszanych dźwięków.

W jaki sposób można pielęgnować słuch u dziecka?

Kłopoty ze słuchem wynikają nie tylko z naturalnego procesu starzenia się organizmu, czy mutacji genowych. Niestety w coraz większym stopniu zaburzenia słuchu zaczynają dotykać coraz młodsze osoby. Powodem tego jest postępujący rozwój cywilizacyjny, czego skutkiem jest rosnące narażenie na hałas pochodzący przede wszystkim z różnego rodzaju urządzeń elektronicznych. Na ubytki słuchu szczególnie narażone są dzieci i młodzież korzystające ze słuchawek dousznych. Co możemy uczynić dla swoich dzieci, aby zapobiec u nich problemom ze słuchem? Przede wszystkim powinniśmy uświadamiać im, że przebywanie w długotrwałym hałasie i słuchanie głośnej muzyki jest szkodliwe. Konieczne jest również zaszczepienie dziecka przeciw chorobom zakaźnym, zwłaszcza śwince, różyczce i zapaleniu opon mózgowych, ponieważ w wyniku powikłań pochorobowych istnieje ryzyko wystąpienia niedosłuchu.

niemowle

Kto może pomóc w przypadku problemów ze słuchem?

Badanie słuchu, którego wynik był nieprawidłowy, jest ponawiane przed wypisem dziecka ze szpitala. Jeżeli na późniejszym etapie rozwoju malucha zauważymy niepokojące symptomy mogące świadczyć o problemach ze słuchem lub wynik przesiewowego badania słuchu był nieprawidłowy, powinniśmy niezwłocznie zgłosić się do placówki laryngologicznej, w której zostanie przeprowadzona dalsza diagnostyka. W żadnym wypadku nie powinniśmy zwlekać z wizytą u lekarza, ponieważ czas grać będzie w tym wypadku na niekorzyść dziecka. Zostało naukowo udowodnione, że jeżeli leczenie nie zostanie podjęte do ok. 6 miesiąca życia dziecka, będzie to miało bardzo negatywny wpływ na jego rozwój społeczny oraz na późniejszy rozwój mowy.

Badanie słuchu Jelenia Góra– specjalistyczna klinika medyczna Zabobrze Klinika medyczna Zabobrze w Jeleniej Górze oferuje konsultacje, badania diagnostyczne i leczenie dotyczące zaburzeń słuchu zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. W poradni otolaryngologicznej Zabobrze pacjenci mogą skorzystać z profesjonalnej opieki zdrowotnej obejmującej m.in. diagnostykę schorzeń laryngologicznych w zakresie słuchu. Wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel medyczny naszej przychodni oferuje kompleksowy program leczenia, który umożliwia postawienie diagnozy oraz wdrożenie na jej podstawie skutecznej terapii.

Author: Redaktor MK

Prosimy o udostępnienie