O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Pierwsze objawy alkoholizmu – jak rozpoznać początek nałogu alkoholowego?

Alkoholizm może dotknąć każdego niezależnie od wieku, płci, wykształcenia czy statusu społecznego. Jest to choroba niezwykle podstępna, którą często trudno zdiagnozować na pierwszy rzut oka. W rozpoznaniu pomaga jednak znajomość pierwszych specyficznych dla alkoholizmu objawów.

 

Pierwsze objawy alkoholizmu

 

Objawy, które wskazują na niezdrową relację z alkoholem i mogą oznaczać początki alkoholizmu, dzielą się na objawy fizyczne i psychiczne. 

 

 • Objawy fizyczne 

 

Pierwszymi fizycznymi objawami alkoholizmu są: 

 • wystąpienie głodu, czyli niekontrolowanej chęci sięgania po alkohol, 
 • wystąpienie zespołu abstynencyjnego, na który składają się między innymi dreszcze, nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy oraz drżenie kończyn w sytuacji zaprzestania picia, 
 • zwiększona lub zmniejszona tolerancja na alkohol.

 

 • Objawy psychiczne 

 

Do pierwszych objawów psychicznych alkoholizmu można zaliczyć:

 • występowanie luk w pamięci, 
 • zaburzenia świadomości, 
 • utratę kontroli nad własnym zachowaniem,
 • kontynuowanie picia pomimo negatywnego wpływu alkoholu na organizm, 
 • zaniedbanie sfer życia, które nie są związane z uzależnieniem, przede wszystkim relacji z bliskimi, obowiązków zawodowych, a także zainteresowań.  

 

Jakie są przyczyny spożywania nadmiernych ilości alkoholu?

 

Spożywanie nadmiernych ilości alkoholu może mieć różne przyczyny. W wielu wypadkach do rozwoju alkoholizmu dochodzi na skutek nieumiejętnego radzenia sobie ze stresem i problemami codziennego życia. Często schorzenie to występuje u osób, które alkoholem próbowały leczyć objawy zaburzeń i chorób psychicznych, między innymi depresji oraz stanów lękowych. Niektórzy alkoholicy popadli w nałóg na skutek częstego uczestnictwa w zakrapianych alkoholem spotkaniach towarzyskich i biznesowych. Powodów popadnięcia w nałóg alkoholowy jest więc wiele, są one przy tym wysoce zindywidualizowane – zależą w dużej mierze od cech charakteru i osobistych predyspozycji danej osoby, a także wpływu otoczenia. 

 

Wpływ alkoholizmu na funkcjonowanie rodziny 

 

Alkoholizm ma negatywny wpływ nie tylko na dotkniętą tą chorobą osobę, lecz również na jej najbliższych. Uzależnienie od alkoholu stanowi zarzewie kłótni między partnerami lub małżonkami, prowadzi do niewierności, a w ostateczności do rozstania lub rozwodu. Obok partnerów cierpią także dzieci, które doświadczają braku bezpieczeństwa, zaniedbania i odrzucenia. Alkoholizm prowadzi często do problemów finansowych oraz przemocy domowej, zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Wystąpienie problemu alkoholowego w rodzinie skutkuje często rozwinięciem syndromu współuzależnienia oraz syndromu DDA. 

 • Syndrom współuzależnienia 

Syndrom współuzależnienia dotyczy zazwyczaj partnera bądź partnerki alkoholika. Współuzależnione osoby mają zaniżone poczucie własnej wartości i nie są w stanie poprawnie rozpoznawać i wyrażać emocji. Czują się bezsilne, doświadczają nawracających stanów depresyjnych. Osoby z syndromem współuzależnienia zatraciły zdolność stawiania granic i często zaniedbują swoje podstawowe potrzeby. 

 • Syndrom DDA

Syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików, w skrócie DDA, określa zbiór zaburzeń o podłożu psychologicznym, do których rozwinięcia doszło na skutek wychowania w rodzinie z problemem alkoholowym. Osoby dotknięte tym syndromem w dzieciństwie doświadczały zakłóceń w poczuciu bezpieczeństwa, napięcia, lęku, dezorientacji i samotności, co doprowadziło do rozwinięcia licznych problemów w dorosłym życiu. 

 

Z czym zmagają się w dorosłym życiu dzieci wychowane w rodzinie alkoholowej? 

 

Dorosłe Dzieci Alkoholików, niezależnie od tego, czy z problemem alkoholowym zmagał się jeden, czy oboje rodziców, cierpią z powodu licznych problemów o podłożu psychologicznym, do których wykształcenia doszło na skutek trudnych doświadczeń z dzieciństwa. Osoby wychowane w rodzinie alkoholowej w dorosłym życiu doświadczają: 

 • lęku przed porzuceniem,
 • podatności na zranienie, 
 • nieumiejętności swobodnego okazywania uczuć, 
 • lęku przed sytuacjami konfliktowymi, 
 • lęku przed gniewem innych osób, 
 • nieumiejętności nawiązywania intymnych związków,
 • obawy przed zatraceniem własnej osobowości w związku,
 • obawy przed utratą kontroli, 
 • obawy przed zdemaskowaniem własnej nieatrakcyjności.

Dorosłym Dzieciom Alkoholików towarzyszy poczucie odmienności, skutkujące izolacją od innych ludzi. Cechuje je ponadto nadmierne poczucie lojalności. Osoby te odczuwają trudność w budowaniu relacji międzyludzkich, gdyż brak im właściwych wzorców. Dorosłe Dzieci Alkoholików często podejmują decyzję o życiu samotnie, obawiając się powtarzania błędów swoich rodziców. 

 

DDA we Wrocławiu 

 

Osoby dotknięte syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików mogą uwolnić się od wyniesionych z domu rodzinnego mechanizmów, poddając się odpowiedniej terapii pod okiem specjalistów w profesjonalnym ośrodku terapeutycznym FreeDom.  

Author: Redaktor MK

Prosimy o udostępnienie