O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Oświetlenie w biurze – jak dobrać odpowiednie parametry opraw?

W pracy spędzamy sporą część całego dnia, dlatego też pracodawca powinien zadbać o jak najlepsze warunki na stanowisku pracy każdego pracownika.

Ogromne znaczenie w przypadku pracy biurowej ma oświetlenie. To właśnie ono zapewnia komfort oraz bezpieczeństwo podczas pracy i znacznie podnosi wydajność pracowników. Przy nieprawidłowym oświetleniu wzrok szybko się męczy, czego skutkiem może być spadek wydajności. Wzrok to jeden z najważniejszych zmysłów człowieka, dlatego musimy o niego odpowiednio zadbać po to, aby nie narażać go na przemęczenie, które może doprowadzić do wad wzroku.

Jaki wpływ na nastrój i wydajność ma oświetlenie?

Oświetlenie w bardzo dużym stopniu wpływa na nasz nastrój i wydajność. Zbyt słabe lub zbyt mocne oświetlenie może przyczyniać się do szybszego zmęczenia wzroku i tym samym spadku wydajności. Nierównomierne oświetlenie również będzie miało podobny negatywny skutek.

Prawidłowe oświetlenie w biurze jest jednym z kluczowych czynników poprawiających koncentrację i samopoczucie pracowników. Podstawą powinien być dostęp do naturalnego światła dziennego, ale stanowiska pracy powinny posiadać również indywidualne oświetlenie, które zaprojektowane zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Tylko w takim przypadku pracownicy będą mogli czuć się komfortowo i pracować wydajnie przez cały dzień pracy.

Jak dobrać oświetlenie biurowe, aby zapewniało ono właściwe warunki do pracy?

Oświetlenie w miejscu pary dobiera się na podstawie kilku ważnych parametrów, którymi są:

Natężenie światła

Komfort wykonywania czynności oraz szybkość rekcji zależy w dużej mierze od natężenia światła. Dobór wartość natężenia światła na stanowisku pracy zależy od stopnia trudności wykonywanej pracy wzrokowej i powinien uwzględniać również wygodę i dobre samopoczucie pracownika oraz ergonomię pracy.

Na stanowisku stałej pracy biurowej powinno zapewnić się pracownikowi dostęp do naturalnego światła. Jest to najefektywniejsze i najzdrowsze rozwiązanie. Jednak oprócz tego każde stanowisko powinno być oświetlone w odpowiedni sposób. Przykładowo dla standardowego biurka, gdzie wykonywana jest praca przy komputerze, natężenie światła powinno wynosić minimum 500 luksów.

Rozkład luminacji w otoczeniu

Luminacja to współczynnik odbicia światła od powierzchni. Kryteria dotyczące rozkładu luminacji w pomieszczeniu zależą od przeznaczenia danego pomieszczenia i rodzaju wykonywanej pracy. Odpowiedni rozkład luminacji pozytywnie wpływa na ostrość widzenia, sprawność funkcji wzrokowych czy też czułość kontrastową. Zbyt niska lub zbyt wysoka luminacja jest niekorzystna i ma negatywny wpływ na wzrok. Dlatego też w biurach najczęściej stosuje się jasne wnętrze, po to, aby zapewnić odpowiedni rozkład luminacji.

Olśnienie

W wyniku zbyt wysokiej luminacji lub jej złego rozkładu, dochodzi do olśnienia, czyli stanu w procesie widzenia, który powoduje dyskomfort i zmniejsza zdolności rozpoznawania przedmiotów w polu widzenia.

Barwa światła

Barwa światła również ma spore znaczenie i najlepiej, aby była jak najbardziej zbliżona do światła naturalnego.

Oprócz tych parametrów spore znaczenie ma także kierunek światła oraz jego migotanie. W biurze zawsze powinno się unikać oświetlenie, które generuje migotanie. Efekt ten może bardzo negatywnie wpływać na samopoczucie, powodować dekoncentrację i ból głowy, co w efekcie znacząco pogarsza wydajność podczas pracy i może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

Oświetlenie biurowe powinno być dobierane na podstawie tych parametrów. Wybór odpowiedniego oświetlenia zależy od rodzaju wykonywanej pracy, wielkości wnętrza i wielu innych często indywidualnych czynników, które należy wziąć pod uwagę.

oświtlenie stanowiska pracy

Jakie obowiązują normy oświetlenia na stanowisku pracy?

W polskim prawie oświetlenie biurowe musi być zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz tego musi ono spełniać normy:

    • PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia
    • PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Te normy oświetlenia na stanowisku pracy określają wymagania dotyczące natężenia światła w pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca wzrokowa. Zgodnie z tymi zasadami oświetlenie powinno być także równomierne i nie powinny występować duże różnice w jego natężeniu.

Author: Redaktor MK

Prosimy o udostępnienie