O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Ortopeda a traumatolog – czy istnieje między nimi różnica?

Ortopedia jest jedną ze specjalności lekarskich, która skupia się na diagnostyce i leczeniu operacyjnym wad zarówno wrodzonych jak i nabytych, zapaleń, zakażeń, nowotworów i zmian pourazowych związanych z narządem ruchu. Traumatologia, czyli inaczej chirurgia urazowa jest ściśle związaną nauką medycyny z ortopedią. Zajmuje się ona leczeniu operacyjnym kości i stawów, a także mięśni i ścięgien, które są dotknięte urazami. Traumatologia zajmuje się przede wszystkim narządami znajdującymi się poza układem ruchu.

Kiedy skorzystać z pomocy ortopedy?

Lekarz ortopeda przede wszystkim zajmuje się rozpoznawaniem oraz leczeniem wad narządów ruchu, które mogły zostać nabyte w trakcie rozwoju lub być obecne już od urodzenia. Do ortopedy należy zgłosić się gdy zaobserwujemy u siebie skrzywienia, wady postawy, a także wówczas gdy naciągniemy mięsień lub ścięgno. Do ortopedy zgłaszają się również wszystkie osoby odczuwający ból w kręgosłupie, w stawach biodrowych. Ponadto konieczna jest wizyta u owego lekarza specjalisty w przypadku noworodków gdzie należy sprawdzić czy nie posiadają one żadnych zaburzeń związanych z postawą i budową ciała.

Szybkie wdrożenie leczenia u małych dzieci sprawia, że istnieje możliwość całkowitego wczesnego usunięcia wad czy schorzeń. Ortopeda bardzo często leczenie łączy z rehabilitacją oraz bioinżynierią. Stosowane są niekiedy różne formy unieruchamiania kości i stawów dzięki którym złamania mogą się szybko i poprawnie zrosnąć. Ortopeda często wykorzystuje również zabiegi operacyjne, dzięki którym możliwa jest rekonstrukcja kości, mięśni, zniwelowanie pojawiającego się bólu czy umieszczenie protezy.

Kiedy zgłosić się do traumatologa?

Lekarz ortopeda-traumatolog zajmuje się wszelkimi zagadnieniami, które są powiązane z leczeniem, rehabilitacją i diagnozowaniem chorób z zakresu narządu ruchu, kości, mięśni i stawów. Powszechnie używa się sformułowania specjalizacji jaką jest ortopedia i traumatologia narządu ruchu. Bardzo często do traumatologa zgłaszają się osoby pracujące fizycznie lub uprawiające rekreacyjnie bądź też wyczynowo sport. Zarówno ortopedia jaki i traumatologia są bezpośrednio związane z medycyną sportową gdyż osoby te są w największym stopniu narażone na częste urazy. Do najczęściej zgłaszanych przez pacjentów do ortopedy-traumatologa problemów zalicza się dyskopatię, zwyrodnienia kręgosłupa oraz nabytą lub wrodzoną upośledzoną mineralizację kości.

Dyskopatia to choroba obejmująca krążki międzykręgowe, które mogą być przyczyną ogromnego bólu, ograniczenia ruchomości co utrudnia pacjentowi codzienne funkcjonowanie. Zwyrodnienia kręgosłupa obejmują wszelkie zwyrodnienia tkanek, które tworzą połączenia kręgów. Zazwyczaj schorzenie to jest rozpoznawany u osób starszych. Ostatnią najczęściej spotykaną chorobą, z którą zgłaszają się pacjenci do specjalisty traumatologa jest nabyta lub wrodzona upośledzona mineralizacja kości, która powstaje w konsekwencji niedostatecznego spożycia składników mineralnych lub ich upośledzonego wchłaniania, przez co struktura kości jest znacznie bardziej osłabiona, części dochodzi do złamań, skrzywień oraz deformacji.

Lekarz ortopeda-traumatolog zazwyczaj przyjmuje pacjentów tylko ze skierowaniem oraz również w sytuacjach gdy nastąpi poważny uraz, a dany pacjent trafi do szpitala. Traumatolog zajmuje się pomocą osób, które doznały pewnej urazy- traumy, której towarzyszy obrzęk, zaczerwienienie, ból stawu kończyny. Do traumatologa możemy zgłosić się również w sytuacji gdy zaobserwujemy ograniczoną ruchomości stawów, zniekształcenie kości, przewlekłe bóle stawów i kości, nieprawidłowe bądź nie fizjologiczne ruchy w stawach, bóle podczas wykonywania określonych ruchów kończyn lub ciała oraz gdy pojawią się przykurcze, zwapnienia mięśni oraz inne dolegliwości, które utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Author: Wałbrzyszanin

Prosimy o udostępnienie