O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Normy ISO a bezpieczeństwo informacji – standardy dla korporacji

Korporacje to zdecydowanie największe przedsiębiorstwa działające na dzisiejszym rynku, wymagające nie tylko umiejętnego zarządzania procesami i finansami, ale być może przede wszystkim także bezpieczeństwem informacji. Dane przepływające przez ich systemu na porządku dziennym stanowią jedne z najważniejszych aktywów firmy i wymagają wdrożenia odpowiednich standardów i systemów zarządzania, by ich bezpieczeństwo pozostało nienaruszone. Normy ISO, w tym przede wszystkim standard ISO 27001 to najlepsze punkty wyjściowe dla konstruowania skutecznych, kompleksowych systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Na jakich standardach i wartościach powinny opierać się korporacje chcące zagwarantować sobie i swoim klientom pełne bezpieczeństwo danych?

Wytyczne ISO 27001 dla korporacji

Choć wydawać by się mogło że to właśnie korporacje stosują ISO najczęściej, norma jest w rzeczywistości dostosowana do każdego rozmiaru spółek i przedsiębiorstw chcących zapewnić sobie jak najwyższy poziom bezpieczeństwa informacji. ISO 27001 nie jest samo w sobie gotowym systemem zarządzania, który wprowadzasz w firmie czy instalujesz na serwerze – to dokument będący serią wytycznych odnośnie tego jak zbudować własny system zarządzania bezpieczeństwem informacji oparty o działania i procesy będące podstawą twojej firmy i udoskonalający je w sposób, który pozwala osiągnąć zgodność ze standardami określonymi przez normę.

ISO 27001 to przede wszystkim zbiór standardów skupionych na konieczności prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzaniu audytów i analiz, gromadzeniu informacji odnośnie błędów i problemów i ciągłym poszukiwaniu skutecznych rozwiązań na doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie w sposób systemowy i kompleksowy. Nie  ma tu miejsca na przypadkowo wprowadzane narzędzia w pojedynczym obszarze działalności – ISO 27001 skupia się na kompleksowym, holistycznym podejściu do problem bezpieczeństwa informacji i wyróżnia ponad sto obszarów, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Informacja to  nie tylko dane przechowywane w formie cyfrowej na różnego rodzaju nośnikach, komputerach i serwerach. Informacja to dokumenty, prezentacje, słowne ustalenia, plany, założenia, pomysły, a nawet wiedza zakorzeniona w umysłach pracowników firmy. Każdy ze wspomnianych aspektów może zostać narażony na zagrożenie i tym samym stanowić niebezpieczeństwo dla integralności informacji. Korporacja musi być w stanie zlokalizować ryzyko, znaleźć jego rozwiązanie i zapobiec jego ponownemu wystąpieniu. Analiza ryzyka będzie więc jedną z dominujących kwestii systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w korporacji.

Dlaczego stosowanie standardu ISO 27001 przynosi efekty?

Istnieje wiele sposobów na opracowanie własnych standardów i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Każda korporacja powinna posiadać własną, wewnętrzną politykę bezpieczeństwa uwzględniającą konieczne do spełnienia regulacje prawne (takie jak np. RODO), jak i własne cele i założenia odnośnie bezpieczeństwa informacji. Dlaczego więc ISO stało się najbardziej istotnym podkładem do określania wytycznych działania?

ISO 27001, jak już zostało wspomniane, przyjmuje kompleksowe i systemowe podejście do kwestii bezpieczeństwa informacji w firmie i wyznacza prawidłowe praktyki działania w tym obrębie bez względu na to jaki charakter działania obiera dana korporacja. Oznacza to, że choć ISO 27001 jest w pewien sposób zestawem standardów i wytycznych odnośnie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, w rzeczywistości nie narzuca żadnych technicznych rozwiązań i pozwala firmom na dostosowanie standardów normy do własnych potrzeb.

Dodatkowo, wszystkie normy wypuszczone przez ISO współgrają ze sobą, pozwalając na integrację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z zarządzaniem innymi aspektami działalności firmy, a więc pozwalając na jeszcze bardziej kompleksowe podejście do zarządzania i swoistą odgórną kontrolę nad wszelkimi aspektami firmy. Dając wyraźny, jednostkowy wgląd w każdy aspekt i obszar działalności, zlokalizowanie ryzyka i zagrożeń oraz zapobieganie im u źródła za pomocą systemu opracowanego na podstawie ISO 27001 jest znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze.

Bezpieczeństwo informacji jest jednym z najważniejszych aspektów zarządzania każdą firmą. W świecie, w którym nawet pozornie nieistotna informacja zyskuje ogromną wagę nie ulega wątpliwości, że wprowadzanie w korporacjach standardów międzynarodowych jest jednym zapobiegawczym rozwiązaniem chroniącym wrażliwe dane przed wyciekiem, uszkodzeniem, zagubieniem czy dotarciem w niepowołane ręce.

Author: Wałbrzyszanin

Prosimy o udostępnienie