O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Montaż paneli fotowoltaicznych – krok po kroku

Podjęcie decyzji o montażu instalacji fotowoltaicznej jest dopiero początkiem procesu, na który będzie się składać kilka ważnych etapów. To, w jaki sposób przebiegną i jak bardzo się do nich przyłożymy, będzie mieć wpływ na sprawność i trwałość instalacji. Zapraszamy do lektury poniższego artykułu, aby dowiedzieć się krok po kroku, jak wygląda montaż paneli fotowoltaicznych.

Jak wygląda montaż paneli fotowoltaicznych?

Montaż paneli fotowoltaicznych stanowi tak naprawdę jeden z końcowych etapów całej procedury. Powinien być poprzedzony kilkoma, istotnymi krokami decydującymi o powodzeniu inwestycji. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Przeprowadzenie audytu

Przeprowadzenia audytu to najważniejszy proces w całej wspomnianej procedurze. Polega na ocenie możliwości montażowych oraz dobraniu paneli o optymalnej wielkości i mocy. Audytor weryfikuje, czy montaż paneli fotowoltaicznych nie naruszy konstrukcji dachu i nie spowoduje niebezpiecznych przeciążeń, a w skrajnych przypadkach-zawalenia dachu. Niekiedy zdarza się, że w wyniku wspomnianego audytu rozwiązanie, które na pozór wcześniej odrzuciliśmy, może okazać się jednak lepsze. Audyt powinien być przeprowadzony przez fachowca, który posiada wiedzę i doświadczenie. Powinien on umieć dokonać profesjonalnej oceny, dobrać miejsce, wielkość i moc instalacji, aby pracowała jak najbardziej efektywnie i mogła generować w przyszłości oszczędności w naszym portfelu. Reasumując, wynikiem audytu powinna być rzetelna i profesjonalna ocena możliwości montażowych z uwzględnieniem miejsca montażu, wielkości instalacji i jej mocy. Jeżeli proces ten nie zostanie przeprowadzony z należytą dbałością o szczegóły, możemy spodziewać się, że wytwarzanie energii oraz zwrot z inwestycji będzie oscylował znacznie poniżej naszych oczekiwań i faktycznych możliwości.

Wybór materiałów i podzespołów wysokiej jakości

Przy wyborze instalacji fotowoltaicznej, jedynym wyznacznikiem w żadnym wypadku nie powinna być cena. Należy bowiem przyłożyć szczególną wagę do tego, aby jakość użytych komponentów, podzespołów i poszczególnych elementów instalacji była naprawdę wysoka. Będziemy mieć wówczas gwarancję, że instalacja będzie pracować dla nas efektywnie przez dziesiątki lat. Jakość użytych materiałów ma wpływ na trwałość i prawidłowe działanie systemu, dlatego powinniśmy polegać na wykonawcy, który zaoferuje nam sprawdzone rozwiązania.

Przechowywanie paneli fotowoltaicznych

W zależności od ustaleń pomiędzy nami a wykonawcą być może będziemy musieli przez jakiś czas zapewnić miejsce na przechowanie paneli do dnia ich montażu. Zadbajmy więc o to, aby zapewnić im warunki magazynowania zgodnie z zaleceniami producenta ze szczególnym uwzględnieniem wilgotności powietrza nieprzekraczającej 85%. 

Montaż instalacji fotowoltaicznej 

Trzeba pamiętać, że monter instalacji fotowoltaicznej powinien legitymować się nie tylko doświadczeniem, lecz również uprawnieniami wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego. Przed rozpoczęciem montażu zadbajmy o to, aby odbył się on podczas odpowiednich warunków pogodowych. Mowa tu o zbyt silnym wietrze, który może nie tylko uszkodzić panele, lecz również doprowadzić do sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób wykonujących montaż.

Z jakich etapów składa się montaż instalacji fotowoltaicznej?

Montaż instalacji trwa zazwyczaj kilka dni. Składa się z kilku, następujących etapów:

  • przygotowanie stelaża (konstrukcji wsporczej) – stanowi pierwszy etap montażu, dzięki któremu panele będą mogły zostać stabilnie zamocowane pod określonym kątem. Etap ten wymaga dużej dokładności i precyzyjnego wykonania. Na konstrukcję stelaża składają się szyny, śruby i wkręty. Mocowany jest on do drewnianej konstrukcji dachu, co wymaga najpierw zdjęcia pokrycia dachowego. 
  • rozprowadzenie kabli-przed położeniem paneli wymagane jest połączenie przewodów z każdym modułem, falownikiem i pozostałą instalacją. Kable, najlepiej solarne, wyprowadzane są następnie na dachu i łączone z poszczególnymi modułami.
  • umiejscowienie falownika- falownik (inwerter) jest główną częścią instalacji fotowoltaicznej, którą najczęściej umieszcza się w domu na ścianie w pomieszczeniu gospodarczym. Z panelami zostaje połączony za pomocą przewodów elektrycznych. Rolą falownika jest zamiana, wytworzonego wskutek działania promieniowania słonecznego prądu stałego, na prąd zmienny.
  • montaż paneli fotowoltaicznych-panele umieszcza się na przygotowanych wcześniej stelażach i łączy z instalacją elektryczną. Przy wykorzystaniu stalowych łączników łączy się poszczególne panele ze sobą.
  • wykonanie pomiarów- przed podłączeniem paneli do instalacji energetycznej, trzeba wykonać odpowiednie pomiary, aby zweryfikować, czy wszystko działa poprawnie. Wyniki pomiaru sporządza się w postaci protokołu, który stanowi podstawę do podpisania z operatorem umowy prosumenckiej oraz rozpoczęcia korzystania z tej formuły rozliczeń. W tym celu konieczna będzie wymiana licznika na dwukierunkowy.
  • Uruchomienie fotowoltaiki- po podpisaniu umowy i wymianie licznika następuje uruchomienie instalacji oraz dokonanie oceny, czy działa poprawnie i wydajnie.

fotowoltaika

Panele słoneczne w Jeleniej Górze-systemy montażowe oferowane przez firmę Innex

Firma Innex służy wsparciem w zakresie realizacji każdego z powyżej wymienionych etapów, począwszy od ubiegania się o dotację, umożliwiającą pozyskanie dofinansowania na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Jeleniej Górze, aż po końcowy etap związany z podpisaniem umowy z operatorem energetycznym i uruchomieniem instalacji. Do każdego z etapów podchodzimy z dużą precyzją i dokładnością. Staramy się, aby każdy z nich wykonany został profesjonalnie i w sposób zapewniający gwarancję powodzenia.

Author: Redaktor MK

Prosimy o udostępnienie