O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Lekomania – choroba zagrażająca życiu

Nadużywanie lub niewłaściwe używanie leków na receptę ma miejsce wtedy, gdy dana osoba przyjmuje lek w innej postaci lub dawkach niż przepisane, przyjmuje lek należący do kogoś innego (nawet jeśli jest to uzasadniony problem medyczny, np. ból) lub przyjmuje lek w celu osiągnięcia stanu euforii lub „haju”.

Na lekomanię szczególnie narażone są osoby zmagające się z chorobami psychicznymi, osoby, które żyją pod dużą presją oraz w szczególnym stresie, a także młodzi ludzie wchodzący w etap dorosłości.

Rodzaje nadużywanych substancji odurzających

Do często nadużywanych leków należą depresanty, opioidy i stymulanty.

ANTYDEPRESANTY

Leki te znane są również jako środki uspokajające lub nasenne. Są one przepisywane w leczeniu lęku i problemów ze snem. Należą do nich leki takie jak m.in. Xanax, Valium, Librium, Nembutal. Antydepresanty, jako nielegalne narkotyki, występują w postaci tabletek lub kapsułek i są zwykle przyjmowane doustnie. Osoby nadużywające tych substancji starają się wywołać uczucie dobrego samopoczucia, intensywnej radości i podniecenia.

Do szkodliwych skutków działania leków antydepresyjnych na organizm należą:

– skrócony czas koncentracji uwagi

– utrata zdolności oceny

– brak koordynacji

– niskie ciśnienie krwi

– problemy z pamięcią

– niewyraźna mowa

W sytuacji kiedy osoby długotrwale nadużywające tych leków nagle i w sposób radykalny zaprzestaną ich stosować, mogą doświadczyć także zagrażających życiu objawów odstawienia.

OPIOIDY

Opioidy to silne środki przeciwbólowe. Są one przepisywane w celu leczenia bólu po zabiegach chirurgicznych lub stomatologicznych. Czasami stosuje się je w leczeniu biegunki lub silnego kaszlu.

Do opioidów należą m.in. takie substancje jak: kodeina, fentanyl, hydrokodon, morfina, oksykodon.

Opioidy stosowane w dużych ilościach mogą powodować uczucie odprężenia i intensywnego szczęścia. Jako narkotyki uliczne występują w postaci proszku, tabletek, kapsułek lub syropu.

Do szkodliwych skutków działania opioidów na organizm należą:

 • zaparcia
 • suchość w ustach
 • brak koordynacji
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • osłabienie, zawroty głowy, senność.

W przypadku dużych dawek może dojść do zatrucia opioidami, co może prowadzić do problemów z oddychaniem, śpiączki, a nawet śmierci.

STYMULANTY

Są to leki, które stymulują mózg i ciało. Ich działanie polega na przyspieszeniu przepływu informacji między mózgiem a ciałem. W rezultacie osoba jest bardziej czujna i aktywna fizycznie. Stymulanty, takie jak amfetaminy, przepisuje się w celu leczenia problemów zdrowotnych, takich jak otyłość, narkolepsja lub zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD).

Do tych substancji należą m.in. amfetamina i metylofenidat.

Niektórzy ludzie używają narkotyków, zwłaszcza amfetaminy, aby nie zasnąć w pracy lub przygotować się do egzaminu. Inni używają ich, aby poprawić swoje wyniki w sporcie.

Szkodliwe skutki, jakie substancje te mogą wywierać na organizm, obejmują:

 • problemy z sercem, takie jak szybka akcja serca, nieregularne bicie serca i podwyższone ciśnienie krwi.
 • wysoka temperatura ciała i zaczerwienienie skóry
 • utrata apetytu i utrata wagi
 • utrata pamięci i problemy z jasnym myśleniem
 • urojenia i halucynacje
 • problemy emocjonalne i nastrojowe, takie jak agresywne lub gwałtowne zachowania
 • niepokój i drżenie.

Uzależnienie od leków na receptę

Nadużywanie leków przez pewien okres czasu może prowadzić do tolerancji. Oznacza to, że aby osiągnąć stan dobrego samopoczucia, potrzebujemy coraz to większej dawki leku. Z uwagi na przyjmowanie coraz to większej dawki, łatwo może dojść do przedawkowania leków.

W programach leczenia uzależnień od leków wykorzystuje się odpowiednie terapie. Zaangażowanie rodziny i przyjaciół w terapię może pomóc w udzieleniu wsparcia i zapobiec ponownemu sięgnięciu po narkotyki (nawrót choroby). Programy leczenia uczą także, jak lepiej radzić sobie z sytuacjami, które w przeszłości doprowadziły do nadużywania leków lub powrotu do nałogu.

W przypadku niektórych uzależnień od leków, takich jak opioidy, można także stosować leki, które pomagają zmniejszyć wpływ opioidów na mózg. W celu zmniejszenia głodu i objawów odstawienia mogą być stosowane inne leki.

W przypadku wystąpienia poważnych objawów odstawienia konieczny może być pobyt w ośrodku leczenia zamkniętego. W trakcie rekonwalescencji monitorowane jest zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta.

Author: Redaktor MK

Prosimy o udostępnienie