O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Kiedy stosuje się miniimplanty ortodontyczne

Ortodoncja jest specjalnością stomatologiczną, która szybko rozwija się z powodu bardziej wzrastających oczekiwań pacjentów, jeśli chodzi o estetykę uzębienia. Aparaty ortodontyczne stosowano najczęściej u dzieci lub młodzieży, natomiast obecnie osoby dorosłe praktycznie w każdym wieku mogą korzystać z tej formy leczenia. Nie ma ograniczeń i przeciwwskazań  w tym względzie.

Co to są miniimplanty ortodontyczne?

Miniimplanty ortodontyczne stosowane są w ortodoncji do precyzyjnego przesuwania zębów lub ich grup.  Działania ortodonty, zmierzające do przesuwania uzębienia, wywołują reakcje pozostałej jego części zgodnie z zasadą dynamiki Newtona, mówiącą o tym, że każda akcja wywołuje reakcję. W celu uniknięcia niepożądanych ich przesunięć stosuje się miniimplanty ortodontyczne, które są formą zakotwiczenia, uniemożliwiającą przesunięcia niezgodne z planem lekarza ortodonty. Kiedy do zęba zostaje przyłożona siła, jednocześnie działa inna siła, ale o kierunku przeciwnym, która niekontrolowana może powodować nieprawidłowe przesunięcia uzębienia. Do jej wyeliminowania służą miniimplanty ortodontyczne, stanowiące system niewielkich śrub tytanowych, które w odróżnieniu od implantów protetycznych mają dużo mniejsze wymiary. Wielkość miniśruby mieści się w przedziale od 0,5 do 2,5 milimetra grubości oraz od 7 do 13 milimetrów długości.

Na jak długi okres zakłada się miniimplanty ortodontyczne?

Miniimplanty ortodontyczne, stanowiące punkt zakotwiczenia dla wyciągów, które przesuwają zęby w pożądanym kierunku, umieszcza się między zębami,. Założenie ich umożliwia lekarzowi kontrolowanie przesunięć, co zapewnia zdecydowanie lepsze wyniki w trakcie leczenia. Miniimplanty ortodontyczne zakłada się na okres od jednego do dwunastu miesięcy. Długość noszenia produktu w jamie ustnej jest w każdej sytuacji uzależniona od decyzji lekarza.

Czy zabieg wszczepienia miniimplantu ortodontycznego jest bolesny?

Zabieg wszczepienia miniimplantu ortodontycznego jest bezbolesny. Należy do mniej inwazyjnych niż na przykład założenie tradycyjnego implantu. Przeprowadzany jest przy użyciu miejscowego znieczulania. Cała procedura trwa od 30 minut do dwóch godzin i składa się z czynności, polegających na zamocowaniu miniimplantów w dziąśle lub żuchwie, a następnie aparatu ortodontycznego lub protezy. Podczas procedury pacjent może odczuwać lekkie naciskanie. Kiedy znieczulenie miejscowe przestanie działać, można dla zlikwidowania dyskomfortu zażyć ogólnodostępne leki przeciwbólowe, co likwiduje problem.

Kiedy stosuje się miniimplanty ortodontyczne?

Miniimplanty stosuje się zarówno w ortodoncji jak i protetyce w różnych celach, między innymi do naprawienia zgryzu, a także do przesunięcia zębów. Wykorzystuje się je także do zamocowania protezy ruchomej. Zaletą miniimplantów ortodontycznych wynikającą z ich niewielkich rozmiarów jest możliwość wszczepiania ich osobom, u których doszło do zaniku kości. Umożliwiają one wszczepienie implantów bez odbudowy kości, gdyż użycie w takich sytuacjach tradycyjnych implantów jest po prostu niemożliwe, stanowią dla nich idealną alternatywę. W miejscu ich zamocowania nie dochodzi do zaniku dziąseł, ani kości, a dzięki kulistemu kształtowi główek doskonale utrzymują protezę zębową, przymocowaną dzięki antyalergicznym gumowym zaciskom, które zaciskają się wokół nasady miniśruby.

Jakie są rodzaje miniimplantów ortodontycznych?

Miniimplanty ortodontyczne produkowane są zwykle ze stopu tytanu bądź stali nierdzewnej. Różnią się one między sobą długością, średnicą lub konstrukcją z otworami, tunelami do zaczepów. Dzielimy je na:

  • samogwintujące,
  • samowiercące/samogwintujące, które są w stanie wejść w zbitą kość bez wiercenia pilotującego, tylko przy wkręcaniu ręcznym, chyba że pacjent posiada szczególnie twardą i grubą kość. Pozwala to na zastosowanie uproszczonych procedur wszczepiania miniimplantów, redukcji stosowanego podczas zabiegu sprzętu, oraz skrócenia czasu jego przeprowadzenia. Miniimplant usuwa kość w miejscu jego założenia lub integruje ją po bokach.

Korzyści z zastosowania miniimplantów ortodontycznych

Jak podaje Z. Ziemba zastosowanie miniimplantów pozwala na zastąpienie tradycyjnych procedur zakotwienia, które na ogół uzyskuje się poprzez zastosowanie innych elementów zewnątrz- i wewnątrzustnych, takich jak płytka Nance’a, łuk Goshgariana, Headgear, Lip-bumper. Miniimplanty pozwalają na skrócenie całkowitego czasu leczenia i zlikwidowanie problemów z uzyskaniem zakotwienia, szczególnie u pacjentów dorosłych. Użycie miniimplantów to innowacyjna metoda w leczeniu wad zgryzu, która pozwala na kontrolę przesuwania się zębów. Skraca ona czas leczenia zwykle o 30%. Umożliwia także korekcję bez konieczności zakładania aparatu stałego. Jest mało inwazyjna oraz pozwala na łatwe założenie i usunięcie miniimplantów. Można je stosować na różnych etapach leczenia ortodontycznego.

Usługi stomatologiczne – implanty zębów w Gabinecie dentystycznym Podralscy Gdańsk.

Author: Wałbrzyszanin

Prosimy o udostępnienie