O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Jak przebiega ostatnie stadium alkoholizmu? Objawy przed śmiercią

Elvin Morton Jellinek, amerykański biostatystyk i fizjolog, w latach czterdziestych XX wieku zwrócił uwagę na złożoną naturę alkoholizmu.

Przeprowadzane badania pozwoliły naukowcowi wydzielić cztery fazy rozwoju choroby alkoholowej:

 • fazę prealkoholową, pierwsze stadium uzależnienia od alkoholu, która odnosi się do picia okazjonalnego, powodowanego chęcią odprężenia i poprawy humoru,
 • fazę ostrzegawczą, drugie stadium uzależnienia, którą wyznacza pojawienie się pierwszej luki w pamięci wywołanej upiciem się; osoba w drugiej fazie pije bez okazji, również w samotności, często ukrywając swoje spożycie,
 • fazę krytyczną, o której mowa w momencie, gdy alkoholik utracił kontrolę nad swoim piciem; osoba w tym stadium uzależnienia odczuwa głód alkoholowy, zaniedbuje obowiązki prywatne i zawodowe oraz całkowicie podporządkowuje swoje życie spożyciu alkoholu,
 • fazę przewlekłą, czyli ostatnie stadium alkoholizmu, stanowiące najbardziej zaawansowany etap choroby. 

Mimo upływu lat, typologia zaproponowana przez Jellinka wciąż jest aktualna. 

Zaawansowany alkoholizm – co wyróżnia ostatnie stadium tej choroby?

Ostatnie stadium alkoholizmu, czyli faza przewlekła, to najbardziej zaawansowany etap choroby, w którym picie przybiera charakter ciągły. Osoba dotknięta nałogiem zaczyna wykazywać obniżoną tolerancję na alkohol, co sprawia, że jest w stanie szybciej wprowadzić się w stan upojenia. W ostatnim stadium alkoholizmu znikają wszelkie zahamowania i wyrzuty sumienia. Obniżeniu ulegają funkcje intelektualne oraz psychoruchowe chorego. Na tym etapie zaprzestanie spożycia alkoholu wiąże się z wystąpieniem niezwykle silnych objawów abstynencyjnych przyjmujących postać bólów głowy, nudności, wymiotów, drżenia kończyn dolnych i górnych, a także zaburzeń snu i stanów lękowych. Alkoholik zaczyna odczuwać dotkliwe skutki uzależnienia w postaci chorób wątroby i trzustki oraz zaburzeń funkcjonowania układu krążenia i układu nerwowego.  

Jak zachowuje i czuje się osoba uzależniona w ostatnim stadium alkoholizmu? 

Alkoholik w ostatnim stadium choroby pozostaje w ciągu alkoholowym i praktycznie nie trzeźwieje – upija się bez przerwy, całkowicie zatracając przez to poczucie czasu. Dla osoby na tym etapie uzależnienia picie staje się jedynym celem w życiu. Ciąg alkoholowy wiąże się z silną degradacją organizmu, która sprawia, iż alkoholik doświadcza licznych problemów zdrowotnych spowodowanych takimi chorobami i schorzeniami, jak:

 • marskość wątroby, 
 • niewydolność wątroby, 
 • nadciśnienie, 
 • asymetryczny przerost lewej komory serca, 
 • uszkodzenie nerwów, 
 • nowotwory. 

Osoba w ostatniej fazie alkoholizmu odczuwa zaburzenia równowagi, które powodują utrudnienia w poruszaniu się. Alkoholik doświadcza wahań nastroju oraz zaburzeń snu. Towarzyszą mu irracjonalne lęki, często dochodzi także do psychozy. Osoba uzależniona na tym etapie choroby może mieć halucynacje, które poważnie zaburzają jej kontakt z rzeczywistością. 

Objawy charakterystyczne dla ostatniego stadium alkoholizmu

Do charakterystycznych objawów ostatniego stadium alkoholizmu można zaliczyć: 

 • wzmożoną agresję osoby pijącej, 
 • obwinianie otoczenia za własną chorobę, 
 • wyrzuty sumienia związane z uzależnieniem, 
 • obniżone poczucie własnej wartości, 
 • nadmierną pewność siebie, 
 • dezorientację, 
 • zaniki pamięci, 
 • opowiadanie całkowicie nieprawdziwych, zmyślonych historii. 

Osoba, która znalazła się w ostatnim stadium choroby, powinna jak najprędzej poddać się kompleksowemu leczeniu i zerwać z nałogiem. Jeżeli tego nie zrobi, w niedługim czasie poniesie śmierć na skutek wywołanej alkoholem degradacji organizmu. 

mężczyzna pijący alkohol

Alkoholizm prowadzący do śmierci – kiedy istnieje ryzyko śmierci osoby uzależnionej? 

Nieleczony alkoholizm prowadzi do upośledzenia funkcji nerek, wątroby, serca oraz pozostałych elementów układu krwionośnego. Schorzenia tych organów bardzo często przyczyniają się do śmierci uzależnionych osób. Przedwczesna śmierć alkoholików jest również często wynikiem zamarznięcia – osoba pod wpływem alkoholu nie odczuwa zimna, odczuwa jednak senność, która może prowadzić do zaśnięcia w miejscu do tego nieprzeznaczonym i nadmiernego wychłodzenia organizmu skutkującego zaprzestaniem pracy organów. 

Leczenie alkoholizmu 

Osoby zmagające się z nałogiem alkoholowym powinny jak najszybciej podjąć leczenie w profesjonalnym ośrodku terapii uzależnień. FreeDom oferuje kompleksowe leczenie alkoholików, na które składają się: 

 • detoks alkoholowy, pozwalający uwolnić organizm od trujących substancji, 
 • terapia indywidualna, polegająca na indywidualnych sesjach z wykwalifikowanym terapeutą, 
 • terapia grupowa, organizowana w niewielkich grupach, moderowana przez doświadczonego specjalistę,
 • warsztaty przygotowujące do życia poza murami ośrodka. 

Ośrodek Terapii Uzależnień FreeDom pomaga wyzwolić się z nałogu i odzyskać utracone zdrowie. 

Author: Redaktor MK

Prosimy o udostępnienie