O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Jak dbać o zdrowie po udarze mózgu?

Udar mózgu znajduje się w grupie najbardziej niebezpiecznych chorób cywilizacyjnych i stanowi jedną z głównych przyczyn zgonów oraz niepełnosprawności.

W celu ratowania życia konieczne jest przede wszystkim udzielenie natychmiastowej pomocy i wdrożenie odpowiedniego leczenia, a także właściwa rehabilitacja.

Terapia po udarze mózgu

Udary mózgu wywołują liczne zaburzenia, których leczenie wymaga interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta. W trakcie terapii poudarowej chory powinien zostać poddany specjalistycznemu leczeniu neurologicznemu i okulistycznemu, a także skorzystać z pomocy logopedy i psychologa. Nieodłączną częścią terapii usprawniającej po udarze jest także właściwa rehabilitacja.

Dlaczego po udarze mózgu potrzebna jest rehabilitacja?

Właściwe postępowanie w zakresie rehabilitacji stanowi kluczowy element w leczeniu pacjenta po przebytym udarze mózgu. Wybór odpowiedniej strategii podejmowanych działań rehabilitacyjnych oraz szybkość ich wdrożenia odgrywa olbrzymią rolę już na etapie hospitalizacji bezpośrednio po wystąpieniu udaru. Wczesne rozpoczęcie rehabilitacji pomaga w otrzymaniu lepszych efektów w zakresie usprawniania chorego i stanowi realną szansę na zachowanie przez niego funkcji poznawczych i ruchowych.

Interwencja ze strony specjalistów w dziedzinie rehabilitacji w bezpośrednim następstwie udaru potrafi zapewnić wyższy stopień usprawnienia pacjenta niż długoletnia fizjoterapia podjęta w późniejszym okresie. Jeżeli stan zdrowia chorego nie wskazuje na bezpośrednie zagrożenie życia, rehabilitacja powinna rozpocząć się już nawet w ciągu doby od wystąpienia udaru.

Typy postępowania rehabilitacyjnego

W obrębie terapii rehabilitacyjnej można wyróżnić dwa typy postępowania: postępowanie wczesne i postępowanie późne.

Postępowanie wczesne

Jest to rehabilitacja szpitalna, która powinna się rozpocząć najpóźniej w drugiej dobie po przebytym udarze, o ile nie ma ku temu wyraźnych przeciwwskazań medycznych. Postępowanie wczesne trwa od kilku dni do nawet kilku tygodni w zależności od pacjenta. Polega ono na zapobieganiu zniekształceniom mięśniowo-kostnym, odleżynom i innym problemom związanym z funkcjonowaniem układów krążenia i limfatycznego.

Postępowanie późne

W postępowaniu późnym kluczową rolę odgrywa rehabilitacja ambulatoryjna, której zadaniem jest doskonalenie funkcji motorycznych uzyskanych na etapie rehabilitacji szpitalnej oraz uzyskanie jak najwyższego poziomu samodzielności pacjenta.

rehabilitacja po udarze mózgu

Przebieg rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu

Rehabilitacja po udarze mózgu powinna rozpocząć się od przeprowadzenia wywiadu z pacjentem lub jego rodziną w celu ustalenia możliwości funkcjonalnych i określenia występujących w następstwie udaru deficytów. Po wywiadzie następuje etap planowania terapii, w trakcie którego ustala się bliższe i dalsze cele zbieżne z oczekiwaniami pacjenta i pozostające w realnym zasięgu chorego. Na etapie rehabilitacji szpitalnej we wczesnej fazie choroby pacjent wykonuje przede wszystkim:

  • ćwiczenia bierne
  • ćwiczenia wspomagane
  • ćwiczenia czynne

konieczna jest również zmiana położenia ciała co 2-3 godziny. Najważniejsze jest odzyskanie przez pacjenta kontroli ruchu w częściach bliższych ciału –  barkach, biodrach i tułowiu – a następnie w częściach dalszych – łokciach, dłoniach, kolanach i stopach. W następnej kolejności, w zależności od stanu zdrowia pacjenta oraz jego kontroli ruchowej, należy stopniowo przechodzić do pionizacji, rozpoczynając od przejścia z pozycji leżącej do siadu, a następnie z siadu do stania.

Dlaczego warto skorzystać z usług profesjonalnego rehabilitanta? 

Rehabilitacja we Wrocławiu prowadzona przez specjalistów oferuje pacjentom profesjonalną opiekę umożliwiającą odzyskanie przez chorego pełnej sprawności po przebytym udarze. Korzystając z usług wykwalifikowanych rehabilitantów, pacjent ma dostęp do nowoczesnych metod fizjoterapii, do których należą:

  • PNF
  • Bobath dla dorosłych
  • CIMT
  • ćwiczenia oddziałujące na neurony lustrzane
  • zabiegi z zakresu fizykoterapii

W trakcie profesjonalnej rehabilitacji pacjent ma także dostęp do sprzętu ortopedycznego i sprzętu ułatwiającego wykonywanie codziennych czynności.

Author: Redaktor MK

Prosimy o udostępnienie