O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Ile kosztuje wyrobienie karty kierowcy?

Prowadzenie samochodu po drogach publicznych wymaga posiadania odpowiednich umiejętności wiedzy, a także prawa jazdy z odpowiednią kategorię. Sytuacja jednak nieco się komplikuje w przypadku osób, które chcą pracować na stanowisku kierowcy. W takiej sytuacji oprócz prawa jazdy i innych niezbędnych dokumentów kierowca powinien posiadać również kartę kierowcy.

Jest dokument niezbędny dla każdej osoby chcącej pracować zawodowo na tym stanowisku, a brak tej karty może skutkować surowymi karami. Z tego względu warto wiedzieć, czym jest karta kierowcy, w jaki sposób można ją uzyskać, jakie koszty się z tym wiążą, kto je ponosi oraz co może nam grozić za prowadzenie samochodu bez karty kierowcy.

Czym jest karta kierowcy?

Karta kierowcy to podstawowy dokument, którego wyrobienie oraz posiadanie jest obowiązkiem każdego kierowcy zawodowego, który prowadzi pojazd wyposażony w cyfrowy tachograf. Do tej grupy zaliczają się pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz autobusy. Tachograf rejestruje wszelkie niezbędne informacje na temat jazdy i parametrów pojazdu, a następnie zapisuje je właśnie na karcie kierowcy. Dzięki temu kontrolowanie kierowcy oraz jego czasu pracy jest zdecydowanie łatwiejsze, ponieważ wszelkie dane w bardzo szybki i łatwy sposób można pobrać bezpośrednio z karty.

Dokument ten jest wydawany konkretnej osobie, przez co zawiera również wszelkie dane potrzebne do identyfikacji kierowcy takie jak imię, nazwisko, data urodzenia czy numer prawa jazdy. Z tego względu każdy kierowca zawodowy może posiadać tylko jedną kartę kierowcy. Warto pamiętać również o tym, że dokumenty nie powinien być nikomu pożyczony, a nie pozostawiamy w pojeździe pod kontrolą innej osoby. Karta kierowcy przechowuje dane z 28 dni roboczych, dlatego przynajmniej raz na 28 dni należy pobrać wszelkie dane zarejestrowane na karcie. Tak pozyskane dane należy przechowywać przez 12 miesięcy.

Dostęp do danych zawartych na karcie kierowcy ma zarówno pracodawca, u którego pracuje dana osoba, jak i funkcjonariusze służb kontrolnych. Oprócz tego również sam kierowca może zobaczyć informacje zapisane na karcie, wydrukować w drukarce zawartej w tachografie lub pobrać na inny komputer.

Jak wyrobić kartę kierowcy i ile to kosztuje?

Uzyskanie karty kierowcy nie jest niczym trudnym, ponieważ konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w formie papierowej osobiście lub pocztą, lub też w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Tak sporządzony wniosek składa się zawsze do odpowiedniego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym kierowca ma swoje miejsce zamieszkania. W przypadku polski jest to Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW).

Bardzo ważne jest to, że wniosek ten może złożyć jedynie kierowca, który będzie prowadził samochód wyposażony w tachograf. Pracodawca nie może złożyć tego wniosku w imieniu kierowcy. Do wniosku należy również dołączyć kilka dodatkowych dokumentów takich jak kopia dwóch stron prawa jazdy, fotografia o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm oraz kopia druku potwierdzającego dokonanie opłaty za dokument. Karta kierowcy wydawana jest na okres 5 lat.

Koszty wyrobienia karty kierowcy do tachografu cyfrowego wynoszą 172,29 PLN brutto. Każdy kierowca może się jednak ubiegać o refundację kosztów od swojego pracodawcy na podstawie imiennego dowodu uiszczenia wpłaty.

Z jakimi konsekwencjami wiąże się jazda bez karty kierowcy?

Obowiązek posiadania karty kierowcy wynika z przepisów zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu i Rady (UE) NR 165/2014 o stosowaniu urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym. Nieprzestrzeganie tych wymogów poza uzasadnionymi przypadkami może wiązać się z bardzo wysokimi karami. Ustawodawca przewidział w tym przypadku grzywny nie tylko dla samego kierowcy, ale również dla właściciela firmy i osoby odpowiedzialnej za zarządzanie transportem.

Mandaty w przypadku jazdy bez karty kierowcy sięgają wysokości 2000 zł za brak dokumentu oraz 500 zł w przypadku gdy kierowca nie posiada ważnej karty kierowcy. Jeśli termin ważności karty kierowcy się zbliża, to powinniśmy wysłać wniosek o jej przedłużenie nie wcześniej niż 60 dni kalendarzowych, ale nie później niż 15 dni kalendarzowych przed datą upływu ważności karty.

Author: Redaktor MK

Prosimy o udostępnienie