O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Firmy Dolnośląskie

Na dolnym śląsku jest kolejna z najniższych poziomów niezatrudnionych w Polsce. Dodatkowo występuje dość wysoki stan PKB. Świadczy to o dynamicznym wzroście województwa dolnośląskiego, a także działa korzystnie na inwestycje w regionie. obszarze dolnego śląska działają poniższe strefy ekonomiczne bądź technologiczne:

 • KGHM Letia
 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
 • ChemiPark Technologiczny
 • Wrocławski Park Medyczny.

Przez to powiększa się liczba stanowisk pracy, dostępnych dla wykształconych pracowników, oferując im wysokie zarobki. Ponadto przygotowane strefy przemysłowe ściągają przedsiębiorców z całego świata.

Do liderów wśród branż i sektorów działalności gospodarczej, w których były największe inwestycje należą:

 • bankowość i ubezpieczenia,
 • przemysł motoryzacyjny,
 • produkcja żywności,
 • przemysł maszynowy, chemiczny i niemetalowy,
 • przemysł elektroniczny,
 • stacje paliw,
 • sieć supermarketów i hipermarketów,
 • hotele i restauracje