O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Czym się różni weryfikacja od walidacji procesu?

Tworzenie nowych produktów przez przedsiębiorców nieraz jest nie lada wyzwaniem. Współczesny rynek tak szybko się rozwija, że aby się na nim wybić, trzeba wypuszczać towar albo innowacyjny, albo na tyle sprawdzony, że producent będzie w stanie zapewnić o jego wysokiej jakości.

Pomocne w tym są dwa procesy: weryfikacja oraz walidacja produkcji.

Co to jest weryfikacja?

To pojęcie jest znane większości ludzi, jednak mało kto wie jaką rolę pełni ten proces przy wytwarzaniu wyrobów.

Najprościej mówiąc, weryfikacja to sprawdzenie, czy dany produkt spełnia pewne wymagania. Jest ona w stanie logicznie wykazać i zweryfikować czy nadaje się on do wypuszczenia na rynek.

Wymogi spisane w odniesieniu do weryfikacji są najczęściej jednoznaczne. Albo potwierdzą jakość produktu, albo całkowicie je negują. Weryfikacja jest zatem zero-jedynkowym rozstrzygnięciem, czy wyroby spełniają te zadania, do których zostały stworzone.

Czym jest walidacja?

W tym przypadku termin walidacji nie jest już tak powszechnie znany. Dzieje się tak dlatego, że ten proces skłania się bardziej ku odbiorcy i sprawdzeniu, czy produkt zaspokaja jego potrzeby aniżeli tylko, czy jest użyteczny i działający.

Walidacja procesu polega na dostarczeniu dowodów, że produkt spełnia oczekiwania i wymagania użytkownika. Tak jak w przypadku weryfikacji jest to sprawdzenie dobrego wykonania produktu, tak przy walidacji jest to potwierdzenie lub zanegowanie jego poprawności oraz funkcjonalności.

Można więc przyjąć, że to, co było jasno zdefiniowane przy weryfikacji, w drugim przypadku będzie ocenione przez użytkownika pod kątem jego osobistych upodobań.

Wydaje się to być mało obiektywna ocena, natomiast właśnie na tym polega trudność stworzenia idealnego produktu. Należy uświadomić sobie, że nigdy nie będzie on w pełni doskonały, ponieważ choć weryfikacja przebiegnie dobrze, to walidacja może zakończyć się niepowodzeniem.

Walidacja procesu

Porównanie procesów weryfikacji i walidacji

Kluczem do sukcesu jest więc stworzenie produktu, który będzie odpowiadał większości konsumentów, a nie im wszystkim. Udana weryfikacja wiąże się z zaliczeniem testu i spełnieniem kryteriów, natomiast pozytywna walidacja to nic innego jak sprawna komunikacja z odbiorcą – zadawanie mu szczegółowych pytań i zrozumienie jego potrzeb.

Walidacja jest zazwyczaj dużo ciekawszym procesem, ponieważ wiąże się z przeprowadzaniem symulacji, wchodzeniem w rolę odbiorcy i sprawdzaniem produktu na różne sposoby.

Warto jednak pamiętać, że weryfikacja oraz walidacja to czynności od siebie zależne. Nie można sprawdzić, czy wytworzony produkt jest taki, jaki powinien być tylko dzięki jednemu procesowi.

Jeden jak i drugi zachodzą w wielu różnych momentach tworzenia produktu. Można by sądzić, że walidacja jest już czymś końcowym i wieńczącym proces tworzenia, natomiast sprawdzanie, czy klient będzie zadowolony z towaru, powinno odbywać się na każdym etapie produkcji.

Zasadniczą różnicą między tymi dwoma procesami jest perspektywa, z jakiej dokonuje się sprawdzenia wyrobu, co można już było w sumie zauważyć. Weryfikacja to bardziej strona techniczna – tworzenie systemu i sprawdzanie produktów według niego. Walidacja to strona praktyczna – interakcja z użytkownikiem, który co warto dodać, nie musi rozumieć technicznej strony systemu, by ocenić produkt.

Problem z walidacją

Jak można zauważyć, proces walidacji staje się ważniejszy przy prawidłowej ocenie wyrobów niż weryfikacja. Bardzo często jednak jest tak, że przedsiębiorstwa z niego rezygnują, skupiając się wyłącznie na zweryfikowaniu produktu. Dzieje się tak dlatego, że producenci zwyczajnie nie chcą tracić czasu na interakcję z klientem przy procesie tworzenia.

Nie jest to zbyt dobre rozwiązanie, ponieważ cały proces produkcji po wypuszczeniu na rynek kończy się reklamacjami. Dlatego też coraz więcej branż: 

  • spożywczych, 
  • elektronicznych, 
  • przemysłowych itp.

decyduje się na wdrożenie tego procesu.

Walidacja procesu

Korzyści walidacji

Ogół czynności składających się na walidację zwiększa szansę na zadowolenie odbiorcy z tworzonych produktów. Pozwala ona zorientować się na rynku, a co za tym idzie wyprzedzić konkurencję w rozwiązaniach ulepszających jakość towaru.

Można zatem zauważyć, że weryfikacja jak i walidacja procesu są niezwykle skuteczne w produkcji towarów. Wiele przedsiębiorstw nie zdaje sobie z tego sprawy, a możliwość podwójnego sprawdzenia wyrobów pozwala w łatwy i szybki sposób wybić się na tle innych przedsiębiorstw i cały czas pozyskiwać nowych klientów. 

Author: Wałbrzyszanin

Prosimy o udostępnienie