O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Czy spółka medyczna może być przekazana w spadku?

Ochrona zdrowia to bardzo ważny element życia społecznego ale jednocześnie jest to sfera biznesowa, w której powstają różnego rodzaju firmy czy dla której produkowane są konkretne produkty. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się różne formy pracy poza umową o pracę, stąd warto poznać prawo spółek medycznych jeszcze przed założeniem takiej działalności.

Kto może posiadać spółkę medyczną?

Zawody związane z ochroną zdrowia, to szczególne profesje, których działalność jest dokładnie określona prawem. Jednym z dokładnie sprecyzowanych elementów pracy lekarza czy pielęgniarki jest spółka medyczna.

Warto pamiętać, że tego typu podmiot może założyć wyłącznie lekarz, pielęgniarka lub położna. Funkcjonowanie takiej firmy omawiają konkretne przepisy, gdzie wymagane jest, aby została ona wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jednocześnie prawo spółek medycznych wskazuje, że może ona działać jako jednoosobowa działalność gospodarcza, jako np. indywidualna praktyka lekarska lub w formie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej, w charakterze grupowej praktyki lekarskiej. 

Wykluczone jest założenie tego typu podmiotu w formie spółki np. przez lekarza oraz osobę nie wykonującą wyżej wymienionych zawodów.

Czy podlega ona dziedziczeniu?

Trzeba pamiętać, że prawo spółek medycznych jasno określa, kto może takową prowadzić, wymienia konkretne zawody: lekarz, pielęgniarka, położona. Osoby te muszą posiadać odpowiednie uprawnienia. Kolejną kwestią jest forma działalności. Jeśli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, wówczas nie można przekazać jej innej osobie Taki podmiot jest przypisany do konkretnej osoby fizycznej. 

Zatem po otrzymaniu majątku takiej firmy trzeba na nowo zarejestrować nową działalność gospodarczą na nazwisko nowej osoby, nawet korzystając z tej samej nazwy, co odziedziczony podmiot. Co do pozostałych form działalności, spadkobiercy muszą posiadać prawo wykonywania zawodu oraz spełniać pozostałe warunki, o których jest mowa w odpowiedniej ustawie.

Jak przekazać komuś spółkę medyczną?

Warto pamiętać, że dziedziczenie odbywa się albo ustawowo, czyli prawo reguluje, kto po kim dziedziczy i na jakich zasadach. Z drugiej strony, osoba może napisać testament, gdzie dokładnie określi, kto co dostanie po jej śmierci. Wraz z decyzją o przyjęciu spadku, osoba dziedzicząca powinna postarać się o formalne uznanie dziedziczenia. Można uzyskać to drogą sądową lub u notariusza. Podczas obu trybów konieczna będzie odpowiednia dokumentacja. 

Przekazanie spółki medycznej oznacza, że osoba która takową odziedziczy musi spełniać wymogi formalne, czyli być lekarzem, pielęgniarką lub położną, gdyż tak przewiduje prawo spółek medycznych. 

Prawo spółek medycznych

Jak przebiega procedura przekazania spółki medycznej w spadku?

Jeśli zmarły pozostawił testament, wówczas ma on pierwszeństwo i tym samym osoby wymienione stają się spadkobiercami. Istotny jest czas, gdyż na formalne oświadczenie o przyjęciu spadku spadkobierca ma 6 miesięcy od chwili otwarcia spadku. Spadkobierca w tej sytuacji musi notarialnie lub w sądzie otrzymać potwierdzenie uzyskania spadku. W procesie biorą udział wszyscy spadkobiercy testamentowi.

Jeśli zaś zachodzi dziedziczenie ustawowe, wówczas także trzeba złożyć wniosek o nabycie spadku, zwykle składa to jedna z najbliższych osób zmarłego. Dziedziczenie w tym trybie oznacza także, że na złożenie takiego pisma jest pół roku od śmierci spadkodawcy. Odpowiednim miejscem do przedłożenia dokumentu jest sąd rejonowy właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej. Proces o stwierdzenie nabycia spadku przebiega w trybie nieprocesowym, w którym biorą udział spadkobiercy ustawowi. Warto pamiętać, że sąd ustala jedynie kto jest spadkobiercą oraz jaka część spadku im się należy. Inną opcją jest procedura u notariusza, która jest szybsza, droższa i biorą w niej udział wszyscy zainteresowani sprawą. Wszelkie formalności można załatwić jednego dnia.

Przekazanie spółki medycznej w spadku wygląda podobnie i wymaga jednak odpowiednich dokumentacji, którą formalnie musi mieć osoba prowadząca tego typu przedsiębiorstwo. Kto może prowadzić taką działalność reguluje odpowiednia ustawa, stąd warto znać prawo spółek medycznych, jeśli w planach jest właśnie taka forma spadku.

Kwestie prawne związane z medycyną są niezwykle istotne, gdyż regulują bardzo ważną część życia społecznego. Prawo spółek medycznych to wąska specjalizacja, zatem warto dokładnie ją poznać, a jeśli dana sytuacja wymaga porady fachowca, trzeba udać się do osoby z doświadczeniem oraz wiedzą. Wyjaśni ona wszelkie zawiłości przepisów, ale także może pomóc w ich rozwiązaniu.

Author: Wałbrzyszanin

Prosimy o udostępnienie