O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Co zrobić w sytuacji, gdy partner nie płaci zasądzonych mu alimentów?

Prawnym obowiązkiem rodzica jest wychowywanie dziecka i zapewnienie mu środków do utrzymania się – bez względu na to czy dziecko osiągnęło pełnoletność, czy nie. Obowiązek alimentacyjny może dotyczyć również dostarczania środków do życia innym, określonym osobom – byłemu partnerowi oraz rodzicom. Najczęściej jednak alimenty są płacone na dzieci.

Jak wygląda obowiązek alimentacyjny w Polsce? Kto powinien płacić alimenty i do kiedy? Co zrobić w sytuacji, kiedy partner nie płaci zasądzonych alimentów?

Obowiązek alimentacyjny w Polsce

W polskim prawie wszelkie przepisy dotyczące płacenia alimentów zostały określone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Kodeks rodzinny jest równocześnie podstawą prawną, która reguluje wszelkie kwestie związane z płaceniem świadczeń alimentacyjnych. To właśnie tam pojawia się informacja odnośnie tego, że obowiązkiem każdego rodzica lub opiekuna jest utrzymywanie swoich dzieci do momentu, kiedy są zdolne do samodzielnego utrzymania się.

Obowiązek alimentacyjny rodziców i opiekunów nie znika jednak w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. W przypadku dzieci uczących się w szkole lub studiujących, obowiązek zapewnienia środków do życia został wydłużony do momentu osiągniecia przez dziecko 26 roku życia.

Obowiązek opłacania alimentów najczęściej ciąży na rodzicu, który nie uczestniczy bezpośrednio w wychowywaniu dziecka. Najczęściej w wyniku rozwodu rodziców lub ich rozstania, jedno z nich będzie musiało płacić alimenty na utrzymanie dziecka.

Jak przyznawane są alimenty?

Wbrew pozorom w polskim prawie nie ma konkretnych przepisów, które regulowałyby minimalną i maksymalną wartość przyznawanych alimentów. Najczęściej decyzję o kwocie oraz sposobie przyznawania alimentów na dziecko podejmuje sąd na podstawie zebranych wcześniej informacji oraz możliwościach finansowych jednego z rodziców.

Przy ustalaniu kwoty alimentów sąd bierze pod uwagę przede wszystkim możliwości finansowe strony, która będzie je ponosiła. Oczywiście w ocenie sytuacji finansowej uwzględnia się liczbę dzieci, wysokość zobowiązań materialnych względem banków i innych instytucji, a także zarobki. Nawet niepracujący rodzic będzie musiał płacić alimenty, gdyż sąd weźmie pod uwagę zarobki, jakie mógłby osiągnąć po zatrudnieniu. Istotną kwestią będzie również zaangażowanie rodzica w wychowanie dziecka.

Z racji tego, że w Polsce sprawy alimentacyjne ciągną się niekiedy przez wiele miesięcy, istnieje coś takiego jak alimenty natychmiastowe. Ich wysokość została określona w nowelizacji ustawy i podlega corocznej waloryzacji. W praktyce alimenty natychmiastowe podlegają egzekucji już od momentu, kiedy sąd zatwierdzi wniosek złożony przez jedną ze stron.

Prawnik rodzinny Wrocław

Opóźnienia w zapłacie alimentów – co robić?

Pomimo obowiązku alimentacyjnego wielu rodziców boryka się z problemem związanym z opóźnieniem w zapłacie alimentów lub całkowitego zaprzestania ich płacenia. Dlatego już na samym początku warto oddać sprawę w ręce doświadczonego adwokata, który jest na etapie sprawy rozwodowej pomoże w uzyskaniu odpowiedniej kwoty alimentów zasądzonych przez sąd.

W przypadku opóźnień w zapłacie alimentów możliwe jest podjęcie odpowiednich kroków prawych:

  1. Jeśli kwestia alimentów została zasądzona przez sąd, posiada ona klauzulę wykonalności. Oznacza to, że rodzic może złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji w celu odzyskania zaległych alimentów.
  2. Rodzic może ubiegać się o pomoc z Funduszu Alimentacyjnego. Do świadczeń alimentacyjnych są wtedy uprawnione dzieci, które nie osiągnęły pełnoletności lub nie skończyły 25 lat i uczą się w szkole.
  3. Jeśli egzekucja komornicza nie doszła do skutku, rodzic ma prawo złożyć wniosek o wyjawienie majątku swojego byłego partnera i z niego poprowadzić egzekucję. W przypadku skierowania sprawy do sądu warto każdorazowo skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który zajmuje się wszystkimi formalnościami.

Egzekwowanie alimentów – pomoc prawna

Sprawy alimentacyjne, zwłaszcza dotyczące egzekucji niepłaconych alimentów zazwyczaj są bardzo zawiłe i ciągną się miesiącami. Dlatego tak istotne jest, aby skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej – we Wrocławiu udzielanej na przykład przez Kancelarię Adwokacką Wojciech Krzysztoporski. Doświadczony w prawie rodzinnym prawnik nie tylko zajmuje się wszystkimi formalnościami związanymi z egzekucją niepłaconych alimentów, ale również pomoże w przygotowaniu wszystkich niezbędnych wniosków i pism sądowych.

 

Kancelaria Adwokacka Wojciech Krzysztoporski – pomoc prawna w sprawach rodzinnych i karnych

Adres: Odrzańska 24-29/11 50-114 Wrocław
Telefon: (+48) 508 095 417
E-mail: kancelaria@krzysztoporski.com
WWW: https://krzysztoporski.com/

Author: Wałbrzyszanin

Prosimy o udostępnienie