O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Bezrobocie w Wałbrzychu

Dolny Śląsk obok Śląska to region, z którego wyjeżdża najwięcej osób. Od kilku lat stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku utrzymuje się na wysokim poziomie, choć na tę chwilę spadła poniżej 10% – po raz pierwszy od dawna. Jak radzą sobie z bezrobociem mieszkańcy Wałbrzycha i okolic?

Dlaczego Polacy emigrują?

Aż 72% osób, które wyjeżdżają z Dolnego Śląska to emigranci zarobkowi. Wśród emigrantów tylko 9% to osoby powyżej 55. roku życia. Główną grupę stanowią ludzie młodzi. Specjaliści do spraw migracji mówią, że Dolnoślązacy, przez historyczne uwarunkowania regionu, mają większą skłonność do migrowania. Wybierają głównie Wielką Brytanię i Niemcy, dalej są Irlandia, USA, Włochy czy Hiszpania. Najbardziej motywującą do emigracji kwestią jest możliwość szybszego zarobienia większych pieniędzy. Wiele osób deklaruje chęć powrotu do kraju, ale tutaj znów nie mogą znaleźć pracy – albo zarobki są zbyt niskie – tak że decydują się na ponowny wyjazd. I tak koło się zamyka.rejestracja pracowników w wielkiej brytanii

Za granicą istnieje szansa zdobycia sporych sum – na polskie warunki. Niestety często wiąże się to z wykonywaniem gorszych rodzajów pracy, jak osławiony „zmywak”, praca w piekarni, na hali produkcyjnej czy w kiosku. Ponieważ jednak coraz więcej osób przenosi się za granicę, polscy inwestorzy upatrują w tym szansę przeniesienia swojej działalności również na obcy grunt. Powstają całe firmy, a ponieważ rejestracja pracowników w Wielkiej Brytanii nie jest łatwa, prawnicy oferują pomoc również w tym zakresie.

Wałbrzyskie warunki

W lipcu 2015 roku stopa bezrobocia w Wałbrzychu wynosiła 11,9%. W zeszłym roku o tej porze było to 14%. Na ten moment utrzymuje się tendencja spadkowa. Z raportów Urzędu Pracy za miniony rok wynika, że najliczniejszą grupą wśród bezrobotnych w 2014 roku byli rzemieślnicy i robotnicy przemysłowi – stanowili jedną trzecią ogółu bezrobotnych. Wałbrzych, jako podupadła miejscowość przemysłowa, nie mógłby mieć innych wyników przy obecnej gospodarce. Drugą grupę stanowili sprzedawcy i pracownicy usług – to prawie 19%, a więc jedna piąta bezrobotnych.

Niestety bezrobocie w Wałbrzychu jest ciągle wyższe niż średnia wojewódzka czy krajowa.

Author: Wałbrzyszanin

Prosimy o udostępnienie